Category: Riječ svećenika

marija i josip

BETLEHEM

    prema viđenjima bl Katarine Emerick, str 230… Josip tad s Marijom ode ravno do Betlehema, u čijoj su okolici kuće bile raštrkane, ali on ode ravno do centra. Ostavi Mariju i magare...