Category: Riječ svećenika

obitelj križ

Svetost (razmatranje, 1. dio)

Kad vidimo stanje kod sebe vidimo da se nalazimo u krizi… I Crkva se nalazi u krizi. Ta kriza nje prije svega ekonomska nego DUHOVNA KRIZA. Zato to treba riješavat na duhovnoj razini. Odgovor...