O stranici/M.G.

Marija Gašpar, vjeroučiteljica 

Rođena sam u Sinju 11.10. 1973, od roditelja (pok.) Enerika (Mile) i Kate, kao treće dijete od četvero nas.
(Imam i još jednog brata, u nebu, a i dvije sestre koji su preminuli nedugo nakon rođenja i krštenja). 
 

Osnovnu školu sam završila u selu Potravlju, a srednju ekonomsku u Sinju. Nakon završene srednje škole započeo je rat,  pa je seosku zamijenila gradska sredina, u blizini Trogira. Iza nas zgarište, ispred nas neizvjesnost.   

O fakultetu isprva nisam razmišljala, misleći da to nije za vrlo dobre učenike, već za one odlične. No, čitajući Bibliju, duhovno štivo i moleći krunicu pojavila se želja za boljim upoznavanjem Boga, pa tako i studiranjem teologije. Na dvadeseti rođendan počela sam studirati, a nakon završenog studija vratila sam se u porušeno i zapaljeno selo. Uslijedilo je dvije godine rada u osnovnoj školi, a onda i promišljanje o duhovnom pozivu.  

Promišljajući o Božjem pozivu odlučila sam se za služenje Isusu u onim najsiromašnijima od siromašnih, kod Misionarki ljubavi. Iz Zagreba su nas uputili na formaciju u Poljsku. Ostala sam tamo četiri godine, do kraja novicijata, a onda sam se vratila u želji da nastavim kao laik posvećenog života, predajući vjeronauk, što trenutno i činim svjesna koliko je važno poznavati svoju vjeru da bismo je voljeli.  

Toliko toga još ni sama ne znam, ali iskreno želim da svi skupa rastemo u vjeri u Jednoga Boga i u ljubavi prema Njemu i bližnjima.  

***

 Magnifikat.hr | Facebook; facebook: Marija Gašpar

Youtube kanal: Vjerni Bogu II

(Prethodni kanal: Vjerni Bogu je cenzuriran/uklonjen od strane Youtube-a)

(On line vjeronauk: Hvaljen Isus i Marija)

Sjaj istine – stranica sa emisijama prof. dr. don Josipa Mužića

Rumble kanal (Cjepivo da ili ne?)