Uvijek Djevica

djevica

Prema viđenjima Katarine Emmerick na zoran način je prikazano začeće i rođenje pa tu vidimo kako je bilo moguće da je Marija bila djevica prije poroda, u porodu i nakon poroda. Častimo je kao djevicu, ne samo Bogorodicu. Crkva nas ne obavezuje da vjerujemo u privatne objave, (u ovom slučaju – svete osobe, živjela je u krevetu preko dvadeset godina i preko dvadeset godina je živjela samo od euharistije, proživaljavala je muku Isusovu.) Tu darovi nisu pali na neplodno nego na zahvalno tlo.

Pomoćnica kršćana. Taj naslov proizlazi iz uloge spasenja. Taj naslov je kao priprema, kao predložak za skoro proglašenje dogme o Gospi Suotkupiteljici. To je štovanje je uobličeno na različite načine. Jedan od načina je „Odvjetnica“. Uz lik Gospe Remetske stoji natpis „Najvjernija Odvjetnice na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom.“ „Djevica Remetska najvjernija odvjetnica“ o ovom naslovu pobožni puk izriče kako doživljava Gospu. Andrija – u svom djelu o čudima u Remetama…

Kraljevina Hrvatska uistinu je marijanska. Do 11. st. gotovo sve katedrale posvećene su Majci Božjoj. Prva naša rodoljubna pjesma iz 16. st. je molitva upućena Gospi da nas obrani od turskih napada. 11oo obljetnica prvog međunarodnog priznanja Hrvatske (Ivan VIII) Nastala je ispovijest hrvata katolika koja završava zazivom Gospi: „Najvjernija odvjetnice na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom! Tu vidimo kontinutitet i prepoznajemo Gospu kao Zagovornicu našeg naroda, svih nas, najvjerniju, ne bilo koju. I to je puk živio u najtežim okolnostima. Ljudski je bilo sve otpisano, ali tu je pouzdanje u Gospu.

Alojzij Stepinac prepisiva jednu zgodu … nastala je krvava bitka…  „ne možete mi oduzeti život prije nego se ispovijedim“. Tako se i protiv svakog očekivanja dva sata vukao i našao katoličkog svećenika. Taj nepoznati vojnik imao je veliko pouzdanje u Majku Božju i bio je uslišan.

Gospu se časti i kao Majku grešnika i Majku milosrđa. U litanijama molimo „utočište grešnika“ – čovjek se priznaje grešnikom. Neće se prevariti onaj koji se njoj s pouzdanjem utječe i to pouzdanje nema granice.

Alfons Liguori ističe njenu svemogućnost – jer ni jednu molbu ne odbija. To je prisutno u narodu.

Franjevac A. Crnica „1872. God … vjernici običavaju u slučaju potrebe (kuga, potres, suša,) obaviti procesiju sa Gospinom slikom i rijetko s događalo da nisu uslišani. Ako ne dobiju što traće ostave je na sred crkve dok ne dobiju što traže. … nije to bilo tako davno. A za 150 godina vjera je oslabila. Bila je tad jaka zajednička vjera u Gospu. Zamislimo da dođe bolest, zaraza… bi li se organizirala javna procesija sa Gospinom slikom... Danas postoje druge, bezbožne procesije, parade. I umjesto zadovoljštine – mi se povlačimo.

„… ako ne bi bilo učinka … molili bi ustrajno na koljenima i išli oko njene slike… staza koja se prelazi na koljenima. Kad gledamo koliko nama znači Gospa Sinjska vidimo da nam to daje sigurnost zaštite.

Posebno u Drugom svjetskom ratu veliko buđenje Marijanske pobožnosti praćeno ukazanjima. Spominje se 15-20 njih koje Crkva nije pratila, a vjerojatno je bilo i autentičnih. To nije nešto za poigravanje.

Za vrijeme Domovinskog rata – molitva – zajednička i osobna…

Kardinal Puljić 1994. – za Uskrs je uputio pismo vjernicima gdje piše kako se na Kristovu križnom putu našla njegova majka koja mu nije mogla fizički pomoći… … Naš narod s uzdao u Njenu pomoć da će nam pomoći da opstanemo na ovim prostorima…

Sluga Božji Benigar objašnjava… Krist je jedini posrednik između raznih stvorenja… svako dobro dolazi preko nje, …Ona je dakle posrednica izmđu nas i jedinog posrednika Isusa Krista, i zato je Kraljica neba i zemlje. Ona se može prispodobiti vratu koje tijelo spaja s glavom ili da je srce otajstvenog tijela Kristova. Marija je srce u divnoj rasporedbi – … u slici vrata ili slici srca… Marijino djelovanje u Crkvi je jedinstveno, ali ne nadomješta ulogu apostola. Ona ne vodi Crkvu, ne propovijeda, ne prikazuje euharistijsku nekrvnu žrtvu, ne dira u ono što je Bog povjerio dvanaestorici… ipak djeluje u zajedništvu s njima. Zbog njenog posebnog položaja… ona je skupa s njima i nad njima. Nema hijerahijsku vlast ali se apostoli bez nje ne bi mogli služiti tom vlašću. Nema ni jednog časa ni čina u povijesti spasenja u kojem bi se moglo nešto izvesti osim preko Gospe… Što je preko nje dolazi Isusu…

Na Pedesetnicu  slavi se rođendan Crkve – zahvaljujući Marijinu posredovanju… kao kod začeća… Njeno posredovanje… silazak Duha Svetoga nad apostole… Crkva se rađa njenim posredovanjem. „Evo ti Majke“ – ovdje se to i ostvaruje. …s ve to dozvoljava da živimo nadnaravnim životom. Ta inicijativa dolazi od Boga Oca. Bog nas želi otkupiti, po Sinu i Duhu Svetomu. Marija je tu zastupljenja…. Život Crkve je u svemoćnoj ruci Duha Svetoga. … Između njih je Isus, a njemu uz bok je Majka Marija… . Nasljednici apostola mogu i zakazat. Apostoli su se iznevjerili, ali Marija nije i zahvaljujući njenoj vjernosti obnovila se vjera onih koji su izdali. I Crkva je nastala od ničega. Važno je da vjerujemo -ne u ljude jer ljudi mogu pasti (i svećenici i biskupi i papa) … Imali smo i pape koji su živjeli nmoralnim životom. Naša vjera se mora vezati uz Krista. Osobni odnos s Kristom… i kad bi sve propalo – ostaje Bog i ti. Kad bi došla neka kataklizma opet bi imali – Boga. Uz Krista imamo i Gospu. Dva stupa o kojima je govorio don Bosko – euharistija i Gospa – … Krist i Gospa su stožeri kojih se treba držati

Marija je samo ljudsko stvorenje. Svemoguć je samo Bog. Njena svemogućnost dolazi od molitve. Što Bog može po naravi, Marija može po molitvi. Zato je ona „molitvena svemogućnost“. Epizoda iz života kralja Salomona… Majka mu dolazi sa molbom… a on joj govori da ne mora ni pitati… On želi ispuniti njenu želju. Koliko više Krist drži do svoje majke.

Ona je posrednica svih milosti, djeliteljica svih Sinovljevih darova.
Kaže se da žena drži tri kantuna kuće… raspolaže sredstvima… i pravo je tako jer je suspasiteljica svijeta.

Blaženi Stepinac – …Isus Krist iako jedini izvor spasenja htio je da Marija sudjeluje u otkupljenju, sve može zagovorom kod Boga…on je nju ovlastio. Nije ona prvi izvor milosti. To je Krist, ali od svih stvorenja najmoćnija je jer je Bog tako htio. Osvrćući se na prigovore kardinal Stepinac  – „zar nam sam Bog ne daje primjer štovanja Majke Božje. Kad je poslao Sina na zemlju poslao ga je preko Djevice Marije (moglo je bit i tako da dođe kao odrastao…) Reklo bi se „gubitak vremena“ ..podložan Josipu i Mariji a onda samo tri godine javnog djelovanja. Ona nam Ga je i donijela u djevičanskom krilu. Zar nije pravo da i mi tog Sina tražimo preko Marije? Zar ne vidimo da Kralju ne možemo doći tek tako…. njegovu ministru… Bog je dao Zagovornicu kako bi nam olakšao da mu pristupimo. … znao je dobro kako krivnja tišti i sretan je da ima nekog tko će neopterećen stati pred Boga Oca… Svjesni svoje krivice lakše nam je obratiti se Mariji i s njom doći pred Boga…

(dv, siječanj 2019., don Josip Mužić, bilješke MG)

Print

You may also like...