don Josip Mužić

don jozoJosip Mužić (josip.muzic@kbf-st.hr), sin Ivana i Vlaste, rođen je 28.IV. 1961. U Splitu gdje je zaršio osnovnu školu. U Rimu završava gimnaziju i upisuje se na sveučilište La Sapienza gdje na fakultetu filozifije diplomira s najišim ocjenama. Na papinskom sveučilištu Lateranum postiže bakalaureat iz teologije, a na Ateneu Antonianum postiže doktorat iz filozofije (summa cum laude). Specijalizaciju iz teologije pohađao je u Španjolskoj na Navarskom sveučilištu gdje je nakon magisterija obranio i doktorat koncem 1933., također summa cum laude.

Od 1955 stalno je zaposlen i predaje na KBF-u Sveučilišta u Splitu razne kolegije, a isto tako i na drugim fakultetima. U zvanje redovitog profesora iz znanstvenog područja filozofije izabran je 2013. Pročelnikom katedre filozofije KBFu Sveučilišta u Splitu biran je više puta. Na istom fakultetu član je iše povjerenstava, voditelj poslijediplomskog studija i član uredništva časopisa Crkva u svijetu.

Zaređen je za svećenika 1992. u Rimu od Svetoga Oca Ivana Pavla II.

Već kao laik bio je aktivni sudionik u životu Crkve u Hrvata. Sudjelovao je na Splitskoj sinodi (1986-87), a kao izaslanik Biskupske konferencije na raznim međunarodnim skupovima. Od 1966. Bio je član vijeća za laike, pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji a 1988.-2001. Predsjednik nadbiskupijskog vijeća za mlade u Splitu.

Pastoralno djeluje kao upravitelj crkve sv. Filipa Nerija i dušebrižnik. Od svećeničkog ređenja redovito godišnje u više navrata drži duhovne vježbe u zemlji i inozemstvu. Posljednjih deset godina ima mjesečnu emisiju Sjaj istine na Radio Mariji i daje duhovnu asistenciju bolesničkom hodočašću u Lurd. Organizirao je i vodio više pokorničkih hodočašća pješke i to: Solin-Rama; Solin-Marija Bistrica; Split-Rim; Split-Kotor. Od 2003. Barem jednom godišnje vodi susrete za bračne parove i djecu.

Autor je sljedećih objavljenih djela: Filozofska metodolgija (2007), Ugađanje duše. Priručnik za ispitivanje savjesti (2011.) i Rat protiv čovjeka (2015). Priredio je nekoliko knjiga i objavljivao članke, studije i prijevode u raznim domaćim i stranim revijama. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim simpozijima, pod njegovim mentorstvom je obranjeno više desetaka diplomskih ili završnih radova. Od 2007. Do 2011 vodio je znanstvni projekt Metafizičko utemeljenje ljudske osobe. Član je Matice Hrvatske, Hrvatskog filozofskog društva te Hrvatskog bioeetičkog društva. Dobitnik je više priznanja za humanitarno djelovanje. Uvršten je u prestižno izdanje američkog biografskog instituta (ABI) Five Hundred Leaders of Influence (1996) i dobitnik je međunarodnog priznanja Twentieth Century Achivment Award (1995).

 

 

(Biografija – preuzeta iz nove knjige knjige don Josipa Mužića – Ilija Gromovnik. Prorok posljednjih dana.)