Category: Branitelji vjere

karneval rijeka

SVECI I KARNEVALI

U 15. st. – u Rijeci su maske bilo strogo zabranjene   Sačuvan je zapis da su maske na Rijeci u 15. st. bile strogo zabranjene, očito iz razloga javnih sablazni. Prekršitelje zabrane kažnjavalo...