“MANIFEST VJERE” i CITATI IZ KATEKIZMA Katoličke Crkve

(audio) citati iz KKC koje je naveo kardinal Muller u svom “Manifestu vjere”:  O trojedinom BOGU,… O katoličkoj CRKVI “izvan koje nema spasenja”, o SAKRAMENTIMA: osobito svetoj misi, ispovijedi, sakramentu svećeničkog reda, O MORALNOM...