Category: Sveci

sveta lucija

Sveta Lucija

Slavna djevica i mučenica sveta Lucija, jedan od najsjajnijih ukrasa sicilijanske crkve, rođena je od čestitih i bogatih roditelja u gradu Sirakuzi, i od svoje kolijevke odgajana u vjeri Kristovoj. Izgubila je oca u...