Category: kardinal Burke

b i s

Ozbiljne teološke greške i krivovjerja u radnom dokumentu Amazonske sinode – kardinal Raymond Burke i biskup Atahansius Schneider.

Kardinal Burke i biskup Schneider izlažu šest zabrinjavajućih točaka učenja koja se navode u radnom dokumentu Amazonske sinode. Oni je nazivaju ‘alarmantnom manifestacijom zbrke, grešaka i podjela koje danas pogađaju Crkvu.” Naglašavaju također da...

kardinali b i b

Kardinali Burke i Brandmüller – Poziv i drugim pastirima da budu u službi Evanđelja i cijelovitog nauka Crkve (Problem je veći od zlostavljanja maloljetnika)

/Uoči povijesnog samita predsjednika biskupskih konferencija u vezi problema zlostavljanja u Crkvi/ Otvoreno pismo predsjednicima konferencija biskupa Draga braćo, predsjednici biskupskih konferencija, obraćamo vam se s duboom tjeskobom! Katolički svijet sa tjeskobom postavlja pitanje:...