Magnifikat.hr

križ uskrsnuće 2

Opet ćete me vidjeti

Isus učenike na rastanak podsjeti: »Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti.« Neki od učenika na to se zapitaju Kakva li istinu te riječi skrivaju. Što je to...