Kardinal Gerhard MÜLLER – govori o krizi u Crkvi

MULER

Kardinal Gerhard Muller je bio prefekt Kongregacije za nauk vjere, od 2012-2017, kad je od strane pape Franje bez objašnjenja otpušten, skupa sa tri svoja suradnika svećenika. Je li to zbog toga što je po pitanju sankcioniranja svećeničkih prijestupa bio prestrog?

U Crkvi se govori o “klerikalizmu” koji je kriv za zlostavljanja. (Kao da bi ukidanje celibata bilo riješenje?) Kardinal kaže da nije to problem, jer  99% slučajeva seksualnih zlostavljanja nisu vezani za svećenstvo tj. klerike. U slučajevima gdje se to događa u redovima klerika, svećenika, većinom su vezani uz problem homoseksualnosti (!) među svećenicima, a ne uz pedofiliju. U slučajevima koje je on istraživao za vrijeme svoje službe u Kongregaciji radilo se uglavnom o žrtvama – dječacima iznad 14 godina (dakle ne o pedofiliji), i starijima… Kaže da je uvijek bio na liniji svojih predhodnika i da tu nema kompromisa. Milosrđe treba imati prije svega za žrtve zlostavljanja. Crkva ne mijenja svoje učenje o tomu da su ti prijestupi i s odraslim osobama teški grijeh.

U pitanju svjedočanstva kardinala Vigana (prije 100 dana,  a vezano uz slučajeve zlostavljanja od strane kardinala McCarricka) kaže kako bi želio predložiti papi da porazgovara s njim, jer je uloga pape da čuva jedinstvo u Crkvi… da vidi ima li tu nekih pogrešaka, i da se daju odgovori na optužbe, jer narod Božji ima pravo znati što se dogodilo… Nije dobro da se Crkva razdvaja na konzervativne i liberalne…

Print

You may also like...