Bezgrešno začeće & Satiranje Zmije

/Iz crkve sv. Filipa Nerija, gdje se slavi svetkovina Bezgrešnog začeća Marijina/

klanjanje

Prije sv. mise na svetkovinu Bezgrešne u crkvi sv. Filipa Nerija je cjelodnevno klanjanje pred Presvetim Sakramentom

ambon gospa

All-focus

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća, 8.11.2018.

U prvom čitanju smo čuli nagovještaj evanđelja. Vidimo da je početak i kraj Svetog Pisma povezan. Marija je ona koju se već na početku navješta kao Ženu koja će pobjediti sotonu…

Bog govori sotoni:
„ Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina:
on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« (Post 3,15)
Došla je kazna zmiji i ljudskom rodu. Gospa je jedina izuzeta od istočnog grijeha, i to je ono što slavimo na današnju svetkovinu. Ona je jedina bez grijeha. I Isus je taj Njezin rod koji satire Zmiji glavu.

Ovdje imamo jedan glagol „satirati“. Bilo bi primjerenije, kako kaže prof. dominikanac Krasić, i kako je bilo u ranijim prijevodima Biblije „satrti“ – jer to je već svršena stvar, nije tek nešto što traje.  Ona je donijela pobjedu.

U evanđelju ne nalazimo izričito tvrdnju da je Marija oslobođena od istočnog grijeha od trenutka svog začeća. To je nešto do čega je Crkva došla postepeno, na temelju vjere puka, razmišljanja crkvenih otaca i onda je to proglasila kao dogmu.

No, to je ono što nam protestanti zamjeraju, jer to nije navedeno u Svetom Pismu. Oni nemaju štovanje prema Majci Božjoj, jer se boje da štovanje Gospe umanjuje Isusovo posredništvo između nas i Boga.  Mi katolici vjerujemo da je Gospa naša moćna Zagovornica kod Boga, da je na većem nivou od svih drugih svetaca, ali nije, naravno, na istom nivou kao Isus, koji je Bog. Vidimo da je anđeo oslovljava kao „milosti puna“, vidimo da jeElizabeta naziva: „blaženom među ženama“, vidimo da je moćna zagovornica u Kani, vidimo da nam je Isus daje pod križem za majku…

Vidimo da kad je zlo sve jače, da je Gospina intervencija očitija. I ako je sveta mala Terezija obećala da će pomagati više s neba nego je to činila na zemlji te je proglašena zaštitnicom misonara, kako nam tek neće pomagati Majka Nebeska. Sveti Ljudevit Montfort je govorio da će sveci posljednjih vremena biti posebno obilježeni pobožnošću prema Gospi.

Neka i naša pobožnost prema Gospi ne bude samo na razini osjećaja gdje kao djeca želimo Majku nego neka bude prihvaćena i našim razumom.

imaculata conception

Print

You may also like...