“Katolik” Biden u obrani “prava na pobačaj”;  američki biskupi i kardinal Müller u obrani života! 

snimka zaslona; google translate

Snimka zaslona – kath.net.

Odmah nakon inauguracije ”katolik” Joe Biden obećava da će se boriti za “pravo na pobačaj”. Pobačaj se opisuje kao “briga za zdravlje”. Joe Biden tvrdi da je pravo na izbor – tj. Pravo na pobačaj teško napadnuto u posljednje četiri godine (a posljednje četiri godine je, podsjetimo se, predsjednik Trump bio pro-life, stajao u borbi za prava nerođenih, sudjelovao u Hodu za život) te obećaje, skupa sa potpredsjednicom Kamalom Harris, kako će osigurati da svi imaju pristup “medicinskoj skrbi” bez obzira na prihode, rasu itd.  

Američki biskupi su Bidenovu izjavu okarakterizirali kao “duboko zabrinjavajuću”. Predsjednik Američke biskupske konferencije Jose Gomez naglašava da trajna nepravda POBAČAJA” ima “izvanredni PRIORITET”.   Snimka zaslona (1872)

U izjavi piše kako je duboko zabrinjavajuće i tragično da predsjednik pohvaljuje presudu Vrhovnog suda (Roe protiv Vade) kojom se novorođenoj djeci uskraćuje njihovo najosnovnije ljudsko pravo, pravo na život, pod maskom “zdravstvene skrbi”. Podsjeća katolike na Katekizam te da Crkva od prvog stoljeća uči da je moralni prijestup poticati pobačaj. To učenje Crkve se nije promijenilo i ne može se promijeniti. Vladini službenici, nastavlja nadbiskup, odgovorni su ne samo za svoja uvjerenja nego i za učinke svojih javnih djelovanja.  

O. Dave Pivonka, predsjednik Franjevačkog sveučilišta Steubenvilletakođer je odgovorio na predsjednikovu izjavu rekavši da je ta izjava agresivna i žalosna za katolike u svijetu – jer “krše dostojanstvo ljudske osobe” i “krše nauk Crkve”(za Catholic News Agency)  

Kardinal Müller, ex prefekt Kongregacije na nauk vjere, je na tu temu razgovarao sa uredništvom Kat.net-a te rekao da ne može podržati političara koji zagovara pravo na pobačaj. Ne može ga se podržati zato što gradi stanove tj. zbog nekog relativnog dobra, a onda zbog toga prihvatiti i ono što je apsolutno zlo (pobačaj).  

muller

 NE MOŽE SE RELATIVIZIRATI  PITANJE VRIJEDNOSTI LJUDSKOGA ŽIVOTA jer se to protivi katoličkoj vjeri.  

Podsjeća na katoličko učenje o pobačaju: „Bog, Gospodar života, dao je ljudima visoku zadaću očuvanja života, koja se mora ispuniti na human način. Život stoga ga treba zaštititi s najvećom pažnjom od začeća. Pobačaj i ubojstvo djeteta gnusni su zločini “ (Vatikan II,  Gaudium et Spes, 51). 

Na pitanje o tom kako on gleda na izjavu američkih biskupa i na prigovaranje nekih – kao što je kardinal Blaze Cupich (na svom twitter profilu) – koji je izjavu biskupa ocijenio “brzopletom” i nepametnom – kardinal Muller odgovara da se uloga biskupa razlikuje od uloge političara te da bi bili lažni apostoli ako bi relativizirali moralni zakon zbog svoje političke sklonosti, sklonosti ovoj ili onoj stranci.  Podsjeća pri tom na situaciju kad su političko-religiozni vladari htjeli apostolima zabraniti naviještanje Kraljevstva Božjeg pod prijetnjom kazne odgovorili su: “Treba se više pokoravati Bogu nego ljudima” (Dj 5,29) 

Joe Biden kao političar mora se boriti protiv zla, a ne ga promicati. Političari nikada ne smiju sudjelovati u zlu, aktivno ili pasivno. Moraju se barem buniti protiv toga i koliko je moguće oduprijeti se, čak i ako su zbog toga diskriminirani. 

Apsurdno mišljenje uvuklo se među katolike – da je vjera privatna stvar i da se zlo može dopuštati, odobriti, promicati u javnom životu, govori kardinal Muller.  

U SAD-u, kao što je to sada slučaj u Španjolskoj, nema sumnje da će katoličke škole, bolnice i druge javno financirane neprofitne institucije biti prisiljavane na nemoralno ponašanje ili biti zatvorene ako ih krše... Više na kath.net

Print

You may also like...