“Katolik” Biden u obrani “prava na pobačaj”;  američki biskupi i kardinal Müller u obrani života! 

Odmah nakon inauguracije ”katolik” Joe Biden obećava da će se boriti za “pravo na pobačaj”. Pobačaj se opisuje kao “briga za zdravlje”. Joe Biden tvrdi da je pravo na izbor – tj. Pravo na pobačaj teško napadnuto u posljednje četiri godine (a...