Učenje Crkve o homoseksualnosti se neće i ne može promijeniti (kardinal Robert Sarah)

sarah5

Oni koji govore u ime Crkve moraju biti vjerni Kristovim nepromjenjivim učenjima, jer samo kroz življenje u skladu s Božjim stvaralačkim naumom ljudi nalaze duboko i trajno ispunjenje.

Vjernici se lako mogu zavesti kada istaknuti svećenici tvrde da su njihova mišljenja o toj ili onoj doktrinarnoj materiji ispravna i da se učenje Crkve mora promijeniti. Riječi kardinala Saraha odgovor je na ovu pogrešnu misao.

Kristova istina koju je njegova Crkva naučila o ljudskoj spolnosti nije se promijenila i ne može se promijeniti.  Navoditi ljude da vjeruju drugačije je ozbiljna pogreška.

Kao majka, Crkva nastoji zaštititi svoju djecu od rana grijeha, i to je izraz njene pastoralne skrbi.

Mir i radost plod su prihvaćanja i življenja Kristove istine. Sve ostalo je recept za duhovnu katastrofu.

Pastoralna ljubav zahtijeva da vjernike odvratimo od katastrofe grijeha i pogrešaka, u mir i radost Krista.

Izvor: ncregister.com

Print

You may also like...