Aktualna kriza zlostavljanja u Crkvi, na žalost, dio je daleko većeg problema o kojem se šuti (kardinal Brandmüller)

bra

Kardinali Brandmüller i Burke su uputili sinodi pismo u želi da se ukaže na problem homoseksualnosti u Crkvi i o njemu raspravlja, ali to se nije dogodilo. Na proteklom skupu predsjednika biskupskih konferencija nije se o tom raspravljalo. Zašto? “Jer je ta tema opasna. Jer je očito da u Vatikanu postoji mreža homoseksualaca. To je problem.”

Tu stvar teško je dokazati, jer se radi o dobro organiziranoj mreži i zato je to strašan problem. Problem je nedostatak pravog moralnog nauka u Crkvi i to što su na Gregorijanskom sveučilištu moral poučava krivo, tako se i mladi bogoslovi poučavaju kako je homoseksualnost u redu (kardinal navodi i imena takvih profesora), a onda su polaznici to počeli i prakticirati.

Problem je dakle u tome što su crkveni vođe udaljile od istine evanđelja.

Na pitanje: “Kako se može prekinuti ova šutnja?” – To je zadatak vas novinara. – odgovorio je kardinal Brandmüller .

Više na ncregister.com

vatican gay boje

 

Print

You may also like...