Tagged: propovijed

conception4

Bezgrešno začeće

Danas slavimo začeće Marijino, ne Isusovo. Marija je bila oslobođena ljage istočnoga grijeha.  Ta istina vjere nije odmah proglašena, nego je Crkva postepeno do toga došla, svjetlom Duha Svetoga. Marija je u tomu jedinstvena....