Magnifikat.hr

prezren

        Prorok Izaija o Mesiji (mi vjerujemo – o Isusu Kristu) piše – u 8.st. prije Krista … :