Franjevac, mučenik (ubili ga muslimani), o. IVAN ROZIĆ (prema riječima svjedoka udijelio je mnoge milosti ozdravljenja)

 

All-focus

All-focus

All-focus

Vrijedno spomena! Na grobu ovog mučenika o. Ivana Rozića, u Vrgorcu, dogodila su se mnoga čudesa, ali o ovom svecu se ne govori. A u knjižici (iz koje je ovdje samo djelić) opisana su kratka svjedočanstva ljudi koji su ozdravljali na njegovu grobu. 

Fra Leonard Bajić: O. Ivan Rozić, franjevac, mučenik i mogući zagovornik pred Bogom, Tisak i naklada tiskare “Kačić”, Šibenik, 1928.
(…)Svećenik Petar Bačić piše kako je 1924. godine bio u Vrgorcu kod župnika Luke Aničića i kako je čuo za staro groblje pod Vrgorcem. Između mnogih starih grobova bio je tu i grob ‘FRATRA MUČENIKA’ kojeg su ubili Turci. Narod je obilazio taj grob i dobivao velike milosti.

Fra J. Bartuović se spremno uhvatio posla da istraži štovanje tog franjevca mučenika, a koji se u usmenoj i pismenoj predaji naziva O. IVAN ROZIĆ.

Bartulović je ispitao svjedoke što su čuli i što znaju o tom mučeniku, a svjedoci su izjavili da su spremni i zakletvom potvrditi svoje riječi.

Bartulović je crkvenom dozvolom na mučenikovu grobu sagradio 1926. god lijepu crkvicu i popisao čudesne milosti, što ih je doznao od živućih osoba i iz zaostorškog ljetopisa. (Fra Roko Rogošić je našao u ljetopisima zaostroškog manastira “Viru od čudesa učinjenih na grobu u Vrgorcu”)
Svrha ove knjižice je da čitatelji ožive vjeru u Boga; da na slavu Božju i svoje vječno spasenje strpljivo podnose boli i patnje ovoga svijeta; osobito da odbacivši grešni ljudski obziri javno ispovjedaju i da žive po Božjim i crkvenim zapovijedima. (str. 3)
POGLAVLJE 1. – O. Ivan Rozić.

Svetaca uopće, a mučenika napose ima dvije vrste, u tome smislu, što su nama jedni više ili manje poznati, a drugi nepoznati.

Mnogo je veći broj nepoznatih svetaca i mučenika, kojih su slavna imena poznata samome Bogu i upisana u knjizi Života.

Donekle Svetac je svaki kršćanin koji je umro pomiren s Bogom i blžinjima pa se tako spasio.
Pogotovo sveti su oni odlični i savršeni kršćani koji su se u svom životu vježbali i odlikovali u živoj vjeri, jakom ufanju, žarkoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu, u strpljivosti i poniznosti, morenju svojih zlih nagnuća, te su svoju savjest čuvali od i najmanje hotimične i grešne natrune.
Ovakvi su sretnici odmah iza smrti (vrcon) odletjeli u slavu nebesku.
Mimoišli su muke čistilišta, budući sa svojevoljnom pokorom na zemlji očistili i spremili rajsku slavu.
Bog nudi svakidašnje patnje svakome za čistilište na ovome svijetu.
Ali u crkvenome smislu imenujemo svetima one po izbor kršćane, koje dozvoljava sveta Majka Crkva da ih javno, službeno i crkvenim načinom štujemo. (5 str)

… Otac Ivan Rozić jest po narodnosti Hrvat, a po staležu franjevac i svećenik. Tim imenom ga zove prekostogodišnja usmena predaja i pamćenje danas živućih ljudi. … Znamo da je mučen na među Hercegovine i Dalmacije, u dalmatinskoj varoši Vrgorcu. Znamo također i mjesto mučeništva, mučenikov grob i sveto tijelo. što je još važnije znamo sigurno da kršćanski svijet drži o. Rozića i štuje ga svecem; da svemogući Bog dijeli velike milosti na njegovu grobu, i da se nad svetim tijelom diže crkvica sa oltarom. 6-7 str)

(nastavit će se)

Print

You may also like...