Zašto napadaju obitelj? Moraš biti broj, (građanin x, spola x…) jer tada si savršeni rob i potrošač – Nova talijanska premijerka G. Meloni

Zašto je obitelj neprijatelj? Zašto je obitelj toliko zastrašujuća?

Postoji jedan odgovor na sva ta pitanja. Jer nas ona definira. Jer je ona naš identitet.  Jer je sve ono što nas definira sada neprijatelj onima koji bi željeli da više nemamo identitet i da jednostavno budemo savršeni potrošački robovi.

Stoga, napadaju naši nacionalni identitet, napadaju naš vjerski identitet, napadaju naš spolni identitet, napadaju naš obiteljski identitet.

Ja se ne mogu definirati kao talijanka, kršćanka, žena, majka. Ne! Moram biti građanin x, spola x, roditelj 1, roditelj 2.

Moram biti broj. Jer kad si samo broj kad više nemam identitet ili korijene, tada ću biti savršeni rob na milost i nemilost financijskim špekulantima. Savršeni potrošač. To je razlog zbog kojeg izazivamo toliko straha. Zato ovaj događaj potiče strah Jer mi ne želimo biti brojevi. Mi ćemo braniti vrijednost ljudskog bića. Svakog pojedinog ljudskog bića, jer svaki od nas ima jedinstveni kod koji je neponovljiv.  I sviđalo se to vama ili ne, to je sveto. Mi ćemo to braniti Boga, zemlju, obitelj, Te stvari koje se toliko gade ljudima. Mi ćemo to učiniti kako bismo obranili našu slobodu jer mi nikad nećemo biti robovi i obični potrošači na milost i nemilost financijskih špekulanata. To je naša misija i zato smo danas ovdje.

Chesterton je prije više od stoljeća napisao:
“Vatre će planuti kako bi se dokazalo da je dva i dva četiri.
Mačevi će se isukati kako bi se dokazalo da je ljeti lišće zeleno.” 

To vrijeme je došlo. Mi smo spremni. Hvala vam!

g meloni

Print

You may also like...