Tagged: zdravlje

zagađenje

Okoliš kao prijetnja

Stoljećima je priroda bila netaknuta zajednička baština naraštaja koji su se izmjenjivali. Svi ratovi i razaranja pogađali su čovjeka i njegove tvorevine, ostavljajući prirodu netaknutom. Najveće štete koje je čovjek mogao učiniti u odnosu...