Tagged: Božja volja

oče naš koji jesi

Oče naš

(Ažurirano 19.11) Kad molite ne blebećite kao pogani koji misle da će zbog mnoštva riječi biti uslišani.  7 Ne nalikujte na njih (Isus želi da bit molitve shvate) Ta zna vaš otac što vam...