Sveto Pismo (Kompendij KKC)

sveto pismo sv jeronim

Sveto Pismo je od Boga nadahnuto. Ono sadrži istine vjere koje su potrebne za naše spasenje. Sveto pismo su pisali sveti pisci koje je Bog nadahnjivao. Kršćanstvo ipak nije religija nego Žive Božje Riječi, Boga koji se utjelovio i živio među nama.

Sveto Pismo treba čitati u svijetlu onog što nas uči Crkveno učiteljstvo (ne udaljavati se od crkvenog učiteljstva i tumačiti proizvoljno, kao što tumače protestanti), u svjetlu Predaje te pazeći na povezanost objavljenih istina vjere. Sveto Pismo kod katolika ima 73 knjige, 46 u starom i 27 u novom zavjetu (u protestanta je taj broj manji). Taj izbor knjiga, koje će biti u sadržaju Svetog Pisma zove se – kanon. Stari zavjet nije prestao biti važan dolaskom novog zavjeta. Cijelo Sveto Pismo je od Boga nadahnuto. U Starom zavjetu vidimo kako Bog postupno vodi i odgaja svoj narod, a također kroz stari zavjet vidimo kako Bog navješta dolazak svoga Sina na svijet. Ni jedan drugi utemeljitelj neke religije nije unaprijed navješten. Novi zavjet je centar Svetog Pisma, osobito četiri evanđelja, u kojima susrećemo Božju utjelovljenu Riječ, Isus Krista. Stari i Novi zavjet međusobno su povezani. Koliko je važno za kršćanina čitati Sveto Pismo možda nam najbolje kazuje sv. Jeronim rečenicom: “NepoznavanjeSvetog Pisma je nepoznavanje Krista”. A možemo i dodati – “Nitko ne može voljeti ono što ne poznaje tj. Onog koga ne poznaje.

  1. Kako to da Sveto pismo uči istinu?

Jer je sam Bog tvorac Svetoga pisma: zato se za njega kaže da je nadahnuto i da nezabludivo naučava one istine koje su potrebne za naše spasenje. Naime, Duh Sveti je nadahnuo ljudske pisce koji su zapisali ono čemu nas je on htio poučiti. Pa ipak, kršćanska vjera nije »religija knjige«, nego Božje riječi, »ne neke napisane i nijeme riječi, nego utjelovljene i žive Riječi« (sveti Bernard iz Clairvouxa).

  1. Kako čitati Sveto pismo?

Sveto pismo treba čitati i tumačiti uz pomoć Duha Svetoga i pod vodstvom Crkvenoga učiteljstva, prema tri kriterija: 1) brižno paziti na sadržaj i jedinstvo cijeloga Pisma, 2) Pismo čitati u živoj Predaji Crkve, 3) paziti na analogiju vjere, tj. na uzajamnu povezanost istina vjere.

  1. Što je kanon Pisma?

Kanon Pisma je zaokružen popis svetih spisa koje je po apostolskoj predaji Crkva razaznala kao takve. Taj kanon sadrži 46 knjiga Staroga zavjeta i 27 knjiga Novoga zavjeta.

  1. Koja je važnost Staroga zavjeta za kršćane?

Kršćani poštuju Stari zavjet kao pravu riječ Božju: svi su njegovi spisi božanski nadahnuti i imaju neprolaznu vrijednost. Oni svjedoče o odgojnome postupku Božje spasiteljske ljubavi. Napisani su ponajprije da priprave dolazak Krista, Spasitelja svijeta.

  1. Koja je važnost Novoga zavjeta za kršćane?

Novi zavjet, čije je središte Isus Krist, predaje nam konačnu istinu božanske Objave. U njemu četiri evanđelja, po Mateju, Marku, Luki i Ivanu, budući da su poglavito svjedočanstvo o Isusovu životu i nauku, tvore srce čitava Svetoga pisma i u Crkvi zauzimaju jedinstveno mjesto.

  1. Kakvo je jedinstvo Staroga i Novoga zavjeta?

Pismo je jedno jer je jedna Božja riječ, jedan je spasenjski Božji naum, jedno je božansko nadahnuće obaju Zavjeta. Stari zavjet pripravlja Novi, a Novi ispunjava Stari: međusobno se osvjetljuju.

  1. Koja je uloga Svetoga pisma u životu Crkve?

Sveto pismo je uporište i životna snaga Crkvi, a njezinoj djeci čvrstina vjere, hrana i vrelo duhovnoga života. Ono je duša teologije i pastirskoga propovijedanja. Psalmist veli: ono je »nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi« (Ps 119,105). Zato Crkva potiče na učestalo čitanje božanskih Pisama jer »nepoznavanje Pisama jest nepoznavanje Krista« (sveti Jeronim).

Print

You may also like...