PRAVO NA ŽIVOT od začeća (Dokum. film)

BEBA

Nitko sam sebi nije darovao život. SRCE KOJE KUCA – kuca jer je Bog želio da kuca. Roditelj nisu odredili kakvo će dijete biti. BOG je Gospodar života. Mnogi nisu svjesni veličine dostojanstva tog malog LJUDSKOG života unutar majčine utrobe. Bog je dao zapovijed: NE UBIJ! U dokumentarnom filmu u prilogu pogledajte prilog o pobačaju tj. o pravu na život od začeća (….)

“Božja zapovijed nikad nije odjeljena od njegove ljubavi: uvijek je dar za rast i radost čovjeka. (…) Samo je Bog Gospodar života od njegova početka: nitko ni u kakvim okolnostima, ne može sebi prisvojiti pravo neposrednog uništenja nevinog ljudskog bića” … (iz enciklike EVANĐELJE ŽIVOTA)

Print

You may also like...