Gospa & La Salette (Francuska; 1846)

la salette

PRVI DIO

Djevojčica Melani (15 god) priča kako je išla po običaju čuvati krave svoga gazde. Krave je uvijek čuvala sama te je imala običaj “pričati s cvjetićima dobrog Boga”. Jako se iznenadila kad se pojavio dječak Maximin (11 god) koji je također bio pastir.  Melani bi radije bi bila sama, no dječak je ustrajao da skupa čuvaju krave govoreći da je on također iz Corpsa i da ga je njegov gospodar poslao.

Melani se udaljila i po svom običaju razgovarala sa cvjetićima dobroga Boga. Dječak je obećao da joj neće smetati. Ona je nastavila svoju priču sa cvjetićima ne pokazujući interes za igru sa dječakom kojem je bilo dosadno. Kad se dječak počeo smijati mislila je da joj se ruga. Govorio je da cvijeće nema uši i da je ne može čuti te da bi se trebali igrati skupa. Melani je odbila igru jer se nije običavala igrati s djecom, no dopustila mu je da promatra kako priča sa cvjetićima.

Maximin je govorio kako će brzo isteći vrijeme od deset dana pa će se od gazde vratiti k svom ocu. Kad je zazvonilo podne i Anđeo Gospodnji Melani ga je potakla na molitvu i ponudila svojim ručkom. Poslije su jeli sitno voće koje je raslo u blizini, a navečer su se zajedno spustili s planine. Dogovorili su se da će sutra čuvati krave zajedno.

Sutradan, 19. rujna 1846., zajedno su se uspinjali na brdo. Melani je primjetila da je Maximin dobar dječak i da je mogla s njim pričati. Želio je slušati što je govorila cvijeću dragog Boga. Kad je Melani predložila da naprave “raj” išli su nabrati hrpu raznobojnog cvijeća. Kad su nabrali cvijeće Melani je predložila da to odnesu u blizinu potoka, gdje je bilo kamenja pa su tamo gonili i krave. Potom su od kamenja gradili kuću, čiji gornji kat je bio “raj”. Kad su dovršili svoj posao promatrali su kamenje urešeno cvijećem i savladao ih je san. Udaljili su se otud dva koraka i zaspali na travi.

 

DRUGI DIO

“Kad sam se probudila nisam vidjela krave pa sam pozvala Maximina i popela se na brdašce. Odatle sam mogla vidjeti krave kako mirno pasu. Išla sam prema dolje kad se Maximin uspinjao a onda iznenada ugledam lijepu svijetlost,  sjajniju od sunca i jedva sam dospjela reći:»Maksimine, vidiš li to dolje? Ah! Moj Bože.« U tom trenutku ispadne mi štap iz ruke. Ne znam što se u meni tog trenutka tako ugodno zbilo, ali osjetila sam se kao nečim  privučena, osjetih veliko poštovanje puno ljubavi, a srce mi je počelo jako tući.la salette

Uprla sam svoj pogled u to svijetlo koje je bila nepomično, a onda kao da se otvorilo pa unutra ugledam drugu svjetlost koja je bila sjajnija i u pokretu, a u toj svijetlosti prelijepu Gospođu koja je sjedila na našem “raju” s glavom u rukama. Ta lijepa Gospođa ustade i blago prekriži ruke promatrajući nas pa nam reče:

»Priđite, djeco moja, ne plašite se; ja sam ovdje, da vam objavim veliku vijest«.

Ove blage i mile riječi učiniše da poletim  do nje, a moje srce htjede da se zauvijek privine uz nju. Kad sam bila sasvim blizu lijepe Gospođe, pred njom, malo s desna, ona poče govoriti; a istodobno iz njenih lijepih očiju krenuše suze.

»Ako se moj narod ne želi podvrći, prisiljena sam pustiti da na njega padne ruka moga Sina.  Ona je tako teška i tegobna, da je ne mogu više zadržati.

Već dugo trpim zbog vas. Ukoliko želite, da vas moj Sin ne napusti, ja sam dužna moliti Ga bez prestanka. A vi toga ne činite. Trebate mnogo moliti i činiti dobro, ipak nikada ne biste mogli nadoknaditi patnju koju sam ja za vas preuzela.

Dajem vam šest dana da radite, a za sebe zadržavam sedmi dan, ali nitko mi to ne želi dati. To je ono što jako otežava ruku mog Sina. Oni koji voze teretna kola, ne znaju govoriti a da u govoru ne spominju ime mog Sina. Ako vam plodovi trule, čini se da na vas to ne utječe. Mogli ste to vidjeti proše godine na krompiru. Vi niste za to marili. Naprotiv,  kad ste vidjeli da je krompir truo, vi ste psovali ime mog Sina. Krompir će i dalje trunuti, a za Božić ga više neće biti«. Ovdje sam pokušala rastumačiti riječ »pommes de terre«; ja sam mislila da to znači jabuke. Lijepa i dobra Gospođa pročita moje misli pa nastavi:

»Vi me, djeco, ne razumijete? Ja ću vam to drugačije kazati«. (Gospođa to ponovi na dijalektu /patois/. Melanija prevodi na francuski: »Ukoliko plodovi trule, to je samo zbog vas«.)

Gospođa nastavi: »Ako imate kukuruza, ne trebate ga sijati. Zvijeri će pojesti sve što posijete. A sve ono što naraste pretvorit će se u prašinu kad budete vrli.  Doći će velika glad. A prije nego dođe glad, malu djecu ispod sedam godina zahvatit će groznica i umirat će na rukama onih koji ih budu držali. Ostali će trpjeti pokoru od gladi. Orasi će biti loši, i grožđe će biti trulo.

U tom času na trenutak Lijepu Gospođu nisam mogla čuti iako sam vidjela da je nastavila govoriti mičući svoje usne. Tada je Maximinu govorila tajnu. Potom se obratila meni govoreći na francuskom jeziku i povjerila mi jednu tajnu.

Evo te tajne u cijelosti, onakve kakvu mi ju je predala:

MELANI

TREĆI DIO

“Melani, ono što  ću vam  sada reći, neka jedno vrijeme bude tajna. To ćete objaviti tek 1858. 

          Svećenici, službenici moga Sina, svojim zlim  življenjem, svojim nepoštovanjem i nepobožnošću kod služenja Svetih Otajstava, svojim pohlepom za novcem, častima i užitcima postali su jame nečistoće. Da, svećenici traže kaznu i kazna visi nad njihovim glavama. Jao svećenicima  i Bogu posvećenim osobama koje svojim nevjernostima i svojim opakim životom iznova razapinju moga Sina!

Grijesi Bogu posvećenih osoba vapiju do Neba i zazivaju kaznu. Ta je eto kazna pred njihovim vratima, jer nema više nikoga tko bi molio smilovanje i oproštenje za narod. Nema više velikodušnih duša, nema više nikoga tko bi bio dostojan Vječnome Bogu prinijeti neokaljanu Žrtvu za spasenje svijeta.

Bog će kazniti svijet kao nikada do sada. Jao stanovnicima zemlje! Bog će izliti svoj gnjev i nitko neće moći izbjeći toliko istovremene patnje.

Starješine, vođe Božjega naroda, zanemarili su molitvu i pokoru, te im je đavao zamračio rasuđivanje. Postali su zvijezde lutalice koje će đavao svojim repom povući u propast. Bog će dopustiti staroj zmiji da unese razdor među vladare, u sva društva i sve obitelji. Ljudi će podnositi tjelesne i moralne muke.  Bog će prepustiti čovječanstvo  njemu samome, te će poslati kazne koje će slijediti jedna za drugom tijekom trideset pet godina. 

Čovječanstvo  se nalazi na pragu najstrašnijih kazni  i najtežih događaja. Čovječanstvo se mora spremiti na to da će se njime upravljati gvozdenom palicom, te da će morati piti iz čaše Božjega gnjeva. Neka Namjesnik moga Sina, papa Pio IX. ne napušta više Rim nakon godine 1859. Neka bude nepokolebljiv i plemenit, te neka  se bori oružjem vjere i ljubavi. Ja ću biti na njegovoj strani. Papa neka ne vjeruje Napoleonu, njegovo je srce dvolično, te, kada bude htio postati i papom, a ne samo carem, Bog će ga brzo napustiti. On je inteligentan vladar koji će, u svojoj trajnoj želji za usponom, pasti na mač kojim je želio silom uzdići svoj narod.

Italija će biti kažnjena radi njene želje da sa sebe strese jaram Gospodara nad gospodarima. I tako će se naći u ratu, u kojem će krv teći posvuda. Crkve će biti oskvrnjenje i zatvarane. Svećenici i redovnici bit će progonjeni, osuđivani na smrt i okrutno ubijani.   Neki će napustiti vjeru, dok će veliki broj svećenika i ostalih posvećenih osoba otpasti od istinske vjere;  među  njima će biti čak i biskupa.  Neka se Papa čuva  čudotvoraca, jer dolazi vrijeme kada će se u zraku i na zemlji događati neobjašnjivi fenomeni. 

Godine 1864.  Lucifer će, zajedno sa velikim brojem vragova biti pušten iz pakla.  Oni će postepeno gasiti vjeru čak i kod Bogu posvećenih osoba.  Tako će ih tako zaslijepiti da će ti ljudi, osim ako ne budu blagoslovljeni posebnim  milostima, preuzeti duh anđela pakla. Brojni samostani  će izgubiti vjeru, a time će i mnoge duše sa sobom u povući u propast.

Zle knjige će preobilovati  na  zemlji, i duh tame će posvuda širiti duh mlakosti u svemu što se odnosi na čašćenje Boga.  Zlodusi će imati veliku moć nad prirodom. Gradit će se čak i crkve  gdje će se služiti tim zlodusima. Zlodusi će prenositi neke ljude s jednog mjesta na drugo, a među njima i svećenike, jer  neće biti vođeni dobrim duhom Evanđelja, a to je duh poniznosti, milosrđa i revnosti za slavu Božju. Povremeno pravednici će (prividno) biti vraćeni u život. (To znači da će mrtvi uzimati obličje pravednih duša koje su živjele na zemlji kako bi duše zaveli; i ti takozvani uskrsli ljudi, a koji su u stvari sami zlodusi u tom obličju, propovjedat će jedno drugo evanđelje, suprotno evanđelju Isusa Krista, poričući postojanje Raja, i duša osuđenih na vječnu propast. Sve te duše činit će se kao da su sjedinjene sa svojim tijelom. – Ovo je opaska pastirice Melani).

Na sve strane zbivat će se neobična čudesa, jer je prava vjera ugasila i lažna svjetlost obasjala svijetJao knezovima Crkve koji se brinu jedino o tome kako će steći veće bogatstvo, kako će sačuvati svoj autoritet i oholo vladati.

Namjesnik će moga Sina mnogo trpjeti, jer će Crkva kroz  neko vrijeme biti prepuštena velikim progonima. Crkva će proživljavati strašnu krizu. Budući da će  istinska vjera u Boga biti zaboravljena, svaki će pojedinac htjeti biti samostalan i nadmoćan u svome narodu. Dokinut će se građansko, kao i  i crkveno pravo.  Gazit će se red i pravda,  te će se susretati samo ubojstvâ, mržnja, zavist, laž i razdor, bez ljubavi prema domovini i obitelji. 

Sveti Otac mnogo će trpjeti. Ja ću biti s njime do kraja da primim njegovu žrtvu.  Opaki ljudi će više puta nasrtati na njegov život ne bi li nanijeli štetu i skratili njegove dane. No niti on niti njegov nasljednik (uz rub je Melanija dodala u navodnicima “koji neće dugo vladati”) neće vidjeti triumf Božje Crkve.       

   Sve će građanske vlasti imati jedan te isti plan, a to će biti ukinuti i uništiti svako vjersko načelo, kako bi se napravilo mjesta za materijalizmu, bezboštvo, spiritizam te poroke svih vrsta.

          Godine 1865. vidjet će se grozota pustoši (kumiri) – doći će do oskvrnjivanja svetih mjestâ. U samostanima će se istrgnuti cvijeće Crkve i đavao će ponašati kao kralj  svih srdaca. Starješine redovničkih zajednica  neka dobro pripaze koje će osobe primiti u samostan, jer će se đavao poslužiti svom opakošću da uvede u redovničke zajednice osobe predane grijehu, jer će neredi i ljubav prema tjelesnim užicima raširiti po cijelom svijetu.

       Francuska, Italija, Španjolska i Engleska biti će u ratu. Krv će teći ulicama. Francuzi će se boriti protiv Francuza, a Talijan protiv  Talijana. Uslijedit će sveopći rat koji će biti stravičan. Kroz neko vrijeme Bog se neće spominjati ni Italije ni Francuske, jer se posve zaboravilo Kristovo Evanđelje. Zli će se služiti svim svojim opakim trikovima. Ljudi  će se međusobno ubijati i masakrirati čak i po svojim domovima. Na prvi udarac Njegova olujnog mača, potresti će se u strahu planine i sva priroda, jer su i  ljudski neredi i zločini probili nebeski svod. Pariz će biti spaljen (od svoje svjetine – o.p.)  a Marseille će biti potopljen. Više gradova bit će potresom uzdrmani i porušeni.   Ljudi će mislit  kako je sve propalo. Gledat će se jedino ubojstva, a slušati jedino zveket oružja i psovke

        Pravednici će silno patiti. Njihove će se molitve, pokora i suze uzdizati k Nebu,  te će  sav Božji narod moliti za oproštenje i milosrđe, zazivajući moju pomoć i zagovor. A tada će Isus Krist u činu Svoje pravde i Svog  velikog milosrđa, zapovijediti Svojim Anđelima neka usmrte  sve Njegove neprijatelje. Odjednom će progonitelji Crkve Isusa Krista, kao i svi oni koji su se predali grijehu, nestati, a zemlja postati poput pustinje. Tada će doći mir, i čovjek će se izmiriti s Bogom. Isusa Krista će se služiti, veličati i slaviti.  Posvuda će cvjetati milosrđe. Novi će kraljevi biti desna ruka svete Crkve: snažni, ponizni, pobožni, siromašni, ali žustri u nasljedovanju vrlinâ Isusa Krista. Evanđelje se naviještati posvuda, te će čovječanstvo ostvariti  veliki napredak u vjeri, jer će među radnicima Isusa Krista vladati jedinstvo, dok će ljudi živjeti u strahu Božjem.

      Taj će mir među ljudima biti kratkog vijeka. Dvadeset i pet godina obilatih žetvi navest će ljude  na zaborav činjenice da su ljudski grijesi uzrokom svih nevoljâ na zemlji. Preteča Antikrista, čija će se vojska sastojati od snagâ nekoliko država, zaratit će s pravim Kristom, jedinim Spasiteljem svijeta. Oni će proliti puno krvi, te će htjeti ukinuti slavljenje Boga kako bi se na nj gledalo kao na Boga.

         Zemlju će  zadesiti nevolje svih  vrsta (uz kugu i glad koji će posvuda vladati). Doći će do niza ratova, sve do zadnjeg rata, što će ga tada voditi desetorica kraljeva Antikrista, koji će  imati jedinstven plan, te će biti jedini vladari mogućim nedaćama: bit će ratova sve do posljednjeg rata, što će ga voditi deset kraljeva antikristovih, a ti će kraljevi imati isti plan:  te će biti jedini vladari svijeta.  Prije no što do toga dođe, na svijetu će vladati neka vrsta lažnog mira. Ljudi će misliti jedino na zabavu. Oni zli će se predati raznim vrstama grijeha. Ali, djeca svete Crkve, djeca moje vjere, moji istinski sljedbenici, rast će u ljubavi spram Boga, kao i u svim onim vrlinama koje su mi najdragocjenije. Blagoslovljene duše koje se ponizno prepuštaju vodstvu Duha Svetoga! Borit ću se na njihovoj strani dok ne ostvare puninu vremena.

          Priroda traži osvetu spram čovjeka, te podrhtava pri pomisli što se mora dogoditi zemlji natopljenoj zločinima. Drhti zemljo i vi koji se Kristovima zovete, a koji zapravo iznutra obožavate sebe, drhtite, jer će vas Bog predati Svome neprijatelju, budući da su sveta mjesta zahvaćena korupcijom.

          U to će vrijeme Antikrista roditi jedna židovska redovnica, lažna djevica, koja će općiti sa starom zmijom, prvakom nečistoće, te će otac djeteta biti propali biskup. Već kod poroda, to će dijete bljuvati hulu, a imat će već i zube, te će, jednom riječju, biti utjelovljenje đavla. Stravično će vrištati, izvoditi čudesa, a hraniti se isključivo nečistoćom. Imat će braću koja će, iako ne poput njega i sami  utjelovljenja đavla, također biti djeca zla.  U dvanaestoj će godini na sebe privući pozornost sjajnim pobjedama što će ih ostvariti; te će uskoro svaki od njih predvoditi vojsku, koje će biti potpomognute legijama pakla.

            Godišnja doba će se izmijeniti, zemlja će donositi samo loše podove, zvijezde će izgubiti svoje redovite putanje, mjesec će odražavati tek blijedi crvenkasti sjaj. Voda i vatra izazvat će  na zemaljskoj kugli trzaje i stravične potrese koji će gutati čitave planine i gradove. Rim će izgubiti vjeru i postati sjedištem Antikrista.

            Zlodusi će zraka,  zajedno s Antikristom,  činiti velika “čudesa” na zemlji i u atmosferi te će ljudi  postajati sve više i više  izopačeni. Bog će se brinuti za svoje vjerne sluge i za ljude dobre volje. Evanđelje će biti propovjedano posvuda,  te će svi narodi svih nacija saznati Istinu.

            Upućujem žurni vapaj zemlji. Pozivam istinske učenike živoga Boga koji vlada na Nebesima; pozivam istinske sljedbenike Krista koji je čovjekom postao, jedinog istinskog Spasitelja ljudi; pozivam svoju djecu, istinske vjernike, one koji su mi se predali kako bi ih Ja mogla odvesti  svom Božanskom Sinu… Naposljetku, pozivam Apostole  posljednjih dana, vjerne učenike Isusa Krista,  koji su živjeli u preziru poradi svijeta i poradi sebe: u siromaštvu i poniznosti, u preziru i tišini, u molitvi i mrtvljenju, u čistoći i jedinstvu s Bogom, u trpljenju, svijetu nepoznati. Vrijeme je da izađu i svijet ispune svjetlom. Dođite i otkrijte se, kako biste bili moja dragocjena djeca. Ja sam na vašoj strani i u vama, pod uvjetom da je vaša vjera svjetlo koje vas rasvjetljuje u ovim  nesretnim danima.  Neka vas vaš zanos  učini gladnima slave i časti Isusa Krista.  Borite se, djeco svjetla, vi malobrojni koji vidite. Jer, sada je vrijeme svih vremena, konac svih konaca.       

          Crkva će biti zamračena,  a svijet obeshrabren. No, tada će doći Henok i Ilija,  ispunjeni Duhom Božjim. Oni će propovijedati snagom Božjom, te će ljudi dobre volje  povjerovat će  u Boga i mnoge će duše utješiti. Oni će učiniti  velike korake uz pomoć Duha Svetoga, te će osuditi đavolske zablude Antikrista.

          Jao stanovnicima zemlje! Doći će do  krvavih ratova i gladi, bit će pošasti i zaraznih bolesti. Kiša će biti popraćena prestrašnim kricima životinja. Oluje će potresati gradove a potresi gutati čitave zemlje. U zraku će se čuti glasovi. Ljudi će udarati glavom o zidove i zazivazi smrt, a smrt će im donijeti jedino muku. Krv će teći  posvuda. Tko će pobijediti ako Bog ne skrati tu kušnju? Bog će olakšati  prolijevanje krvi i suze pravednika, i čuti njihove molitve. Henok i Ilija bit će usmrćeni.  Poganski će Rim nestati. S neba će pasti vatra i progutati tri grada. Sav će svemir  biti obuzet strahom i brojni će biti zavedeni, jer nisu častili istinskog Krista koji živi među njima. Došlo je vrijeme kad će sunce  potamniti – jedino će vjera opstati.

           Sada je vrijeme; bezdan se otvara. Tu je kralj kraljeva tmina, tu je Zvijer sa svojim podanicima, koja se naziva spasiteljem svijeta. On će se uzdići oholo u zrak  prema nebu. Tada će ga ugušiti dah Svetog Mihaela Arkanđela. Zvijer će pasti na zemlju, a zemlja, koja će biti tri dana u grčevima, otvorit će svoje krilo puno ognja te će zvijer sa svojim sljedbenicima biti potopljena u vječni bezdan pakla.

          Tada će voda i oganj pročistiti zemlju i uništiti sva djela ljudske oholosti i sve će biti obnovljeno. Tada će se Bogu služiti i Boga slaviti.”

(…) nastavit će se

/Pobožnost Gospi u La Salettu odobrio je tamošnji biskup biskupije Grenoble i pape od pape Pia X nadalje. /

usp. Izvor: ourladyofroses.org

Print

You may also like...