Padre Pio, film s prijevodom

p pio

Sv. Padre Pio svetac koji je nosio stigme, krvave i bolne Isusove rane kroz pedeset godina, … (Jedan je u nizu svetaca koji su i osjećali kako su i fizički bili s Isusom raspeti na križ, a on je među stigmatiziranima, poslije sv. Franje, valjda najpoznatiji)

njegove mise, na kojima se nije gledalo na sat, znale su trajati i po tri sata zbog njegove uronjenosti u Otajstvo koje se zbiva na oltaru…

bio je pod teretom istraživanja i zabrana od strane Crkve,  kojima se pokoravao

na ispovijed kod njega čekalo se u dugačkim redovima, a imao je dar čitanja savjesti… (Kod njega je u redu čekao i kasnije sv. papa Ivan Pavao II; a preporučio mu je u molitvu ženu koja je bolovala od tumora. Ta je žena vrlo ubrzo ozdravila)

Imao je i druge duhovne darove, kao viđenja i ekstaze

često je trpio napade sotone, ne samo preko napasti nego i fizički…


Pogledajte film. Nećete požaliti misleći da ste izgubili vrijeme… 

Print

You may also like...