Molitva za svećenike

MOLITVE (11)

 

Sveta Majko Božja i premila Majko naša, Kraljice apostola i Pomoćnice kršćana!

Tvojem se materinskom milosrđu utječemo, da nam od Bog isprosiš

mnogo svetih svećenika.

Ti sve možeš kod božanskoga Sina,

našega Velikog Svećenika,

koji je sama sebe žrtvovao sa drveta križa

za otkup i spasenje svijeta, i još se žrtvuje svaki dan na našim oltarima.

Usliši molbu svoga naroda,

koji te ljubi i štuje od davnine kao svoju Kraljicu, Odvjetnicu i Majku.

Zagovaraj nas kod predragoga Srca Isusova, da nam se smiluje

i da nam dade mnogo svetih duhovnih pastira.

Budi u pomoći svim svećenicima

i blagoslovi ih u svetom radu za spasenje

i posvećenje naših duša.

Amen.

 

Print

You may also like...