Obrezanje i prikazanje u hramu

šimun 2

Isusovo obrezanje

Da bi židovske zakone u svemu ispunio
Osmog je dana dječak na obrezanju bio.
Ime Isus po anđelovoj riječi su mu dali
jer on ga tako prozva kad bi sasvim mali.

I kao što Mojsije propisa – kad čišćenja dani minu
‘svako muško prvorođenče nek se posveti Gospodinu’
I učiniše kao što još piše o žrtvi u zakonu židovstva
da prinesu dvije grlice ili golubića dva.

Šimunovo proroštvo i prikazanje u hramu

Živio tada u Jeruzalemu čovjek Šimun zvan.
Taj čovjek bijaše pravedan i bogobojazan.
Utjehu Izraelovu dugo je iščekivao
a Duh Sveti na njemu je prebivao.

Da će vidjet Pomazanika Božjeg otkri mu Duh Sveti
i da do tog časa on neće umrijeti.
Kad su roditelji došli u hram dječaka prikazati
da ode i on u hram Duh Sveti će mu kazati.

Trenutak je to bio za radost i suze
kad Dječaka tog ugleda i u naručje uze.
Jer Bog mu ovu silnu milost dade
prije smrti on ga ovako blagoslivljat stade:

Sad otpuštaš slugu svoga
Gospodaru moj
U miru – po riječi svojoj.

Ta vidješe oči moje spasenje Tvoje
koje si pripravio Ti
Pred licem naroda svih.

Svijetlost Ti nam da
na prosvijetljenje naroda
Slavu puka svoga
Puka izraelskoga.

Šimun će roditeljima tad blagoslov dati
a onda se riječima Mariji obrati:

Na propast i uzdignuće ovaj evo je dan,
mnogima u Izraelu za znak osporavan.
A i tebi samoj mač će dušu prostrijeliti
da namisli mnogih srdaca otkrivene mogu biti.

Anino proroštvo

A bijaše u to vrijeme neka proročica Ana,
iz plemena Ašerova bi i poodmaklih dana. 
Nakon djevojaštva živjela je tek sedam godina uz muža
a do osamdeset četvrte Bog joj samotan život pruža.

U postovima i molitvama dok je bila sama
danju i noću služila je Bogu, ne napuštajući hrama.
Upravo u taj čas i ona dođe, Otkupitelja hvali
pričajući to kasnije onima koji su Ga čekali.


obrezanje i prikazanje u hramu


Ko što krštenjem netko biva dio Crkvenoga Tijela,
tako židov obrezanjem biva dio Izraela.
Iako Isus nije trebao kao grešnik obrezan biti
On htjede već tada malen za nas kapi krvi liti.

U doba Mojsija prvorođenci Egipta su umirali
jer egipćani s faraonom nisu Boga poslušali.
Preko Mojsija je Bog Izraelu zakon svoj dao
pa se svaki prvorođenac Bogu posvećivao.

Poslije toga, po zakonu, prikazanje je za žene
da bi po porodu četrdeseti dan bile očišćene.
I Marija se poslušno podvrgava zakonu tom
iako bez grijeha je i Duhu Svetom ona je dom.

Šimunu će na tren Dijete predati
i njegove će oči tu Spasenje ugledati
On zna da ljepšeg prizora u životu nema
i zna da djelo veliko pred njima se sprema.

 Šimun zna da je tu Spasitelj kom će se jedni diviti
al zna da će bit i  onih koji će mu se protiviti.
Zna što i Majku čeka ko da vidi scenu križa
jer komu nego majci bol sina može bila bliža?

Koga Bože više voliš nego Sina svoga?
A ipak ga ne štediš križa okrutnoga.
Ili majku svoga Sina  – zar ne voliš do neba?
A ipak puštaš bol i na nju jer to tako treba.

 Isuse mali, daj nam shvaćat to djelo Otkupljenja
i da svaka žrtva vrijedi i da dušama vječnost mijenja.

Daj, Bezgrešna, grešnicima da vrednujemo boli
ne prestajuć vjerovati da Bog nas i tada voli.

 Mali Isuse, iz Šimunovih ruku dođi i u naručje moje
da te u molitvi gledam izbliza i te mile oči tvoje.
Nek me tvoj pogled uvijek prati
Snaga moja budi, Ti i Tvoja mati!

(M.G., 18.12.2017.)

Print

You may also like...