Euharistijsko čudo: Rim, 6. st. (Nakon što se žena glasno smijala čudu pretvorbe…)

čudo papa grgur

Papa Grgur je slavio svetu misu u staroj crkvi svetog Petra. U trenutku kad je dijelio svetu pričest primjetio je jednu ženu koja se počela glasno smijati. Papa ju je pitao razlog takvog ponašanja. Žena se počela opravdavati govoreći kako nije mogla vjerovati da je taj kruh koji je ona sama radila mogao postati – Tijelo Kristovo. Papa joj je tad zabranio da pristupi Pričesti. Počeo je moliti Boga da je prosvijetli. Kad je završio s molitvom primjetio kako se komad kruha, kojeg je ta žena pripremila, pretvorio u krv i meso. U tom trenutku žena se obratila, pala na koljena i počela plakati. Dio relikvijara je sačuvan do današnjeg dana u Benediktinskom samostanu, u Njemačkoj (Andech).

Print

You may also like...