Euharistijsko čudo: Alatri, Italija, 13. st. (Nakon što je žena donijela kući ukradenu posvećenu hostiju…)

miracolo_1

Neka mlada žena, da bi povratila ljubav svog zaručnika, obratila se za pomoć nekoj vračari. Ova joj je naredila da ukrade posvećenu hostiju kako bi napravila ljubavni napitak. Kad je ona hostiju ukrala i donijela je kući primjetila je da hostija pretvorena u krvareći komad mesa/tijela. Odmah je otrčala do vračare, a onda su skupa otišle do biskupa tražiti oproštenje za ono što su napravile. Veliki broj dokumenata spominje ovo svetogrđe i ovo euharistijsko čudo, a između ostalih tu je i pismo pape Grgura IX u kojem piše odgovor biskupu na pitanje kako da postupi sa dvjema ženama koje su počinile svetogrđe. Papa je udijelio oprost ženama koje su se pokajale,  a cijeli slučaj je vidio kao znak od Boga kojeg je poslao kao odgovor na mnoge tada proširene hereze u vezi sa vjerom tj. nevjerom u stvarnu Isusovu Prisutnost u Euharistiji.

alatri

Print

You may also like...