Estera, Judita i Gospa

Odavno su crkveni oci Gospin pralik vidjeli već u starom zavjetu.

Ovdje su navedena samo dva primjera Biblijskih žena iz starog zavjeta: Estera i Judita – da bi se preko tih dvaju likova vidjelo što u stvari Gospa čini za naše spasenje.

zmija mary

ESTERA

Za Esteru se piše se da je bila lijepa.  (Est 2,15) Estera je, između svih žena, stekla naklonost kralja Ahasvera, poštivala ga i voljela, te je stekla njegovu naklonost i bila izabrana za kraljicu.  (2,9-17)

Gospa je voljela Boga i od Boga je bila izabrana da postane – kraljica neba i zemlje.

U Fatimi, Gospa se pojavila sa zvijezdom na ruba svoje haljine. To se tumači kao simbol njezine zagovorne uloge. Ime Esther znači “zvijezda”, a znamo da je u Bibliji predivna kraljica Estera posredovala kod kralja kako bi spasila Izraelski narod od uništenja kao što je bilo u planu zlog čovjeka Haamana, kraljeva savjetnika. Izraelci su trebali biti uništeni 13.og u mjesecu. Gospa u Fatimi se ukazivala 13.og u mjesecu… Estera se odvažila otići pred kralja, u vrijeme kad mu se nitko nije smio približiti prema njegovoj naredbi, i molila ga da poštedi njen narod, otkrivajući mu da se iza svega krio zao plan jednog čovjeka. (“Koja je tvoja molba kraljice Estero, ona neće biti odbijena!?” (7,2) )
Estera u svom posredovanju pred kraljem je slika i Gospe koja se kao Kraljica neba i zemlje pojavljuje pred Kraljem i moli ga da poštedi njen narod, da ga spasi od zala i svih podmuklih zamki koje vrebaju naše duše…

Mi bismo trebali biti zahvalni Bogu što je jedno ljudsko stvorenje izabrao da bude naša kraljica i zagovornica na nebu. On njezine molbe neće odbiti. 

JUDITA

Još jedna junakinja Starog zavjeta je Judita. Način na koji je ona Marijin pralik je malo drugčiji. Kao što čitamo u knjizi Postanka Bog stavlja neprijateljstvo između žene i zmije, a tu je već navješteno evanđelje, tj. neprijateljstvo između Marije i đavla. Ona će snagom svog Sina satrti zmiji glavu.

Judita je slika Gospe, na taj način što je u situaciji koja je bila pogibeljna za cijeli Izraelski narod, glavnom neprijatelju, vođi Asirske vojske Holofernu, odrubila glavu. I za Juditu se, kao i za Esteru i za Mariju kaže da je bila lijepa i pobožna i da ju je narod jako cijenio. Govorila je narodu da se ne požure predavati neprijateljima nego da pričekaju Božju pomoć. I Bog im je preko nje, u pravo vrijeme pomogao. Spasila je cijeli narod. Nakon što je silna neprijateljska vojska shvatila da je njihov vođa mrtav silno su se prestrašili Izraelaca i odustali od planiranog osvajanja.

U starom zavjetu se može naći i drugih slika Majke Božje, ali i ovo može biti dovoljno.

Izvor – Usp. Estera, Judita i Marija

 

Print

You may also like...