Estera, Judita i Gospa

Odavno su crkveni oci Gospin pralik vidjeli već u starom zavjetu. Ovdje su navedena samo dva primjera Biblijskih žena iz starog zavjeta: Estera i Judita – da bi se preko tih dvaju likova vidjelo...