Category: Gospa

gospa i trnova kruna

Tamo pod križem

Tamo pod križem stala je Ona. Majka. Žena boli. vična patnjama. I slušala je i još danas sluša besramne psovke a Majka je Božja i Majka je nama. I dok tamo neko a i...