Akita (Japan): Gospino upozorenje čovječanstvu – o kazni s Neba

1973. Gospa u Akiti preko časne sestre Agnes dala poruku o strašnoj KAZNI koja čeka čovječanstvo (gora od potopa!) ako se ne obrati. (Vatra s neba!) Gospin kip je plakao preko stotinu puta. Znojio se i imao ranu na ruci. Gospa joj je govorila i o sotonskim napadima na Crkvu, osobito na one Bogu posvećene, o Crkvi punoj onih koji čine kompromise sa svijetom, o kardinalima i biskupima koji će se okrenuti jedni protiv drugih, …

Gospa je pozvala na MOLITVU KRUNICE.

Oni koji se u Nju budu pouzdavali – bit će spašeni. 

Nadnaravan događaj zbio se u Akiti, u Japanu, 12, 06. 1973. kad je časna sestra Agnes vidjela čudesne zrake koje su odjednom izlazile iz tabernakula. Ista stvar dogodila se sljedeća dva dana.

28.06. 1973. rana u obliku križa se pojavila na unutarnjoj strani šake sestre Agnes. Rana je krvarila i prouzrokovala joj veliku bol.

6.7. sestra Agnes je čula glas koji je dolazio iz kipa Blažene Djevice Marije u kapeli gdje je molila. Kip je isklesan od jednog komada drveta i visok je oko jednog metra.

Istoga dana, nekoliko sestra je prijetilo da iz desne ruke kipa kapa krv. To se ponovilo četiri puta.

Rana na ruci kipa ostala je do 29.9. kad je nestala. 29.9. na dan kada je rana na kipu nestala, sestre su primijetile da se kip počeo “znojiti” osobito na čelu i na vratu.

3.8. sestra Agnes je dobila drugu poruku. 13.10 dobila je treću, posljednju poruku.

Dvije godine kasnije, 4.1.1975. kip Blažene Djevice Marije počeo je plakati. Nastavio je plakati u intervalima sljedećih 6 godina i osam mjeseci. Kip je plakao 101 put.

akita japan

 

PORUKE SESTRI AGNES:

6.7.1973.

Kćeri moja, postulantice moja, dobro je što si me poslušala i napustila sve da bi me slijedila. Boli li te nemoć tvojih ušiju? Tvoja gluhoća bit će izliječena, budi uvjerena. Budi strpljiva. To je posljednja kušnja. Uzrokuje li ti bol rana na ruci? Moli kao naknadu za grijehe ljudi. Svaka osoba u ovoj zajednici je moja kći koja je nezamjenjiva.

Molite li dobro molitvu Službenica Euharistije? Molimo onda zajedno.

“Presveto Srce Isusovo, stvarno prisutno u svetoj Euharistiji, posvećujem ti svoje tijelo i dušu da bude potpuno jedno sa Tvojim Srcem, koje je žrtvuje u svakom trenutku na svim oltarima po svijetu i daje slavu Ocu moleći za dolazak njegova Kraljevstva.”

“Molim te primi moje ponizno predanje. Upotrijebi kako želiš za slavu Oca i spasenje duša.”

“Najsvetija majko Božja, ne dopusti da se ikada odijelim od Tvoga Božanskog Sina. Molim te brani me i štiti kao svoje posebno dijete.” Amen.

3.8. 1973.

Moja kćeri, novakinjo moja, voliš li Gospodina? Ako ga voliš slušam što ti imam reći. Vrlo je važno. To ćeš prenijeti svom nadređenom. Brojni ljudi na ovom svijetu vrijeđaju Gospodina. Želim duše koje će ga tiješiti, kako bi ublažile srdžbu nebeskog Oca. Zajedno sa svojim Sinom, želim duše koje će svojim trpljenjem i siromaštvom nadoknađivati za grešnike I nezahvalnike.

akita

Da bi svijet mogao upoznati njegovu srdžbu, Nebeski Otac pripravlja veliku kaznu za čovječanstvo.

Zajedno sa svojim sinom već sam toliko puta intervenirala kako bih ublažila Očevu srdžbu. Spriječila sam stradanja prikazujući mu trpljenja Sina na Križu, njegovu Predragocijenu Krv, i drage duše koje ga tješe i koje tvore vojsku duša-žrtava. Molitva, pokora i odvažne žrtve mogu ublažiti Očevu srdžbu.

Želim to također od tvoje zajednice, da voli siromaštvo, da se posvećuje i da moli kao naknadu za nezahvalnost i hule mnogih.”

Molite molitvu Službenica Euharistije tako da posvijestite njeno značenje; stavite to u praksu, prikazujte kao naknadu (što god Bog pošalje) za grijehe. Neka svaka od vas nastoji, u skladu sa svojim mogućnostima I položajem, prikazati sebe potpuno Gospodinu.”

“Čak i u svjetovnim institutima je molitva neophodna. Duše koje žele moliti već su na putu okupljanja. Bez puno navezanosti na njihov oblik, budite vjerne i ustrajne u svojim molitvama, kako biste utješile Gospodara”

(Nakon tišine):

Je li istina ono što razmišljaš u svom srcu? Jesi li zbilja odlučila biti kamen odbačeni? Novakinjo moja, ti koja želiš bez rezerve pripadati Gospodinu, biti dostojna zaručnica svoga Zaručnika, učini svoje zavjete znajući da moraš biti pričvršćena na križ sa tri čavla. Ta tri čavla su siromaštvo, čistoća i poslušnost. Od ova tri, poslušnost je temelj. U potpunom predanju dopusti da budeš vođena od poglavara. On će znati kako će te razumijeti i voditi.

13.10.1973.

Draga moja kćeri, dobro poslušaj što ti imam reći. O tome ćeš obavijestiti svoga poglavara.

(Nakon kratke šutnje):

Kao što sam ti rekla, ako se ljudi ne pokaju i poprave Otac će poslati strašnu kaznu na čitavo čovječanstvo. Bit će to kazna gora od potopa, kakva još nikada nije viđena. Vatra će pasti s neba i izbrisati veliki do ljudskoga roda, dobre i zle, ne štedeći ni svećenike ni vjernike. Preživjeli će biti tako očajni da će zavidjeti mrtvima. Jedino oružje koje će vam preostati bit će krunica i znak ostavljen od mog Sina. Svaki dan molite krunicu. S krunicom molite za papu, za biskupe i svećenike.”

Djelo sotone će toliko prodrijeti u Crkvu, na način da će se kardinali suprostavljati kardinalima, a biskupi biskupima. Svećenici koji me štuju nailazit će na prijekor i protivljenje svoje subraće… crkve i oltari bit će opustošeni; Crkva će biti puna osoba koje prihvaćaju kompromise, dok će zloduh brojne svećenike prisiliti na napuštanje službe Gospodnje. Sotona će se osobito okomiti na duše posvećene Bogu. Pomisao na gubitak tolikih duša ispunja moju dušu žalošću. Ako grijesi postanu brojniji i teži za njih više neće biti oprosta.  Govori hrabro sa svojim poglavarom. On će znati kako ohrabriti svaku od vas da moli i izvrši djelo naknade.”

“Biskup Ito je onaj koji vodi vašu zajednicu.”

Nasmijala se i rekla:

“Imaš li nešto pitati? Danas je zadnji dan da razgovaram s tobom živim glasom. Od sada nadalje slušat ćeš onoga kojeg ti je poslan za poglavara.”

“Puno moli krunicu. Samo ja sam kadra spasiti vas od nevolja koje se približavaju.

Oni koji se pouzdavaju u mene bit će spašeni.”

IZVOR: EWTN

Print

You may also like...