Akita (Japan): Gospino upozorenje čovječanstvu – o kazni s Neba

1973. Gospa u Akiti preko časne sestre Agnes dala poruku o strašnoj KAZNI koja čeka čovječanstvo (gora od potopa!) ako se ne obrati. (Vatra s neba!) Gospin kip je plakao preko stotinu puta. Znojio...