Zakoni Zloga – koji duše vode u propast (gay brakovi i tomu slično)

Bog ili Crkva nikad ne osuđuju osobu, ali osuđuje se grijeh i zlo. Bog uvijek želi ono što je dobro za osobu. Onaj tko ima sklonosti prema istom spolu može postati i svetac, ako bi se protiv te sklonosti borio. Ali homoseksualni čini su u sebi protuprirodni i od Boga ne dopušteni. Zato jer to nije dobro za čovjeka. Valjda Bog koji je čovjeka stvorio zna što je za njegova stvorenja dobro, a što ne. Ali ako Bog tu nema prava ništa reći – onda vlada drugi zakon. Zakon Zloga: “Ne slušaj Boga! Sam(a) odluči što je dobro, a što zlo!” (Usput rečeno, kad čitamo katekizam Katoličke Crkve o Očenašu, vidjet ćemo da se ono Zlo u Očenašu odnosi ne tek na neko apstraktno zlo nego na vraga, a gay parade – očito nisu bez vraga!) I tako, gay parade, idu nekim svojim putem, putem Zloga, koji znamo vodi – u propast.

I dok nas naokolo uvjeravaju da je to samo stvar “orjentacije”, samo stvar “ljudskih prava” zbog kojih postaje opasan zakon o diskriminaciji… stvarno se može dogoditi da se ozakonjuju ne samo gay-brakovi nego da se zakonski reguliraju i odnosi sa životinjama, a na temelju POTPUNO ISTIH “ARGUMENATA”.

Kad pročitate tekst Švicarske vlade gdje se ozakonjuje gay partnerstvo kao institucija, i stvarno, ako zamjenite riječ “homoseksualnost” sa “zoofilija” – vidite da i to zakonski – može proći. Prestrašno!

Evo tekst sa stranice katolik.hr

Ovo je originalni tekst (preveden na hrvatski) kojim je Švicarska vlada opravdala ozakonjenje homoseksualnih brakova 2007. god. Ako se takvi argumenti prihvate, onda se na osnovu POTPUNO ISTIH ARGUMENATA može ozakoniti i ‘brak’ između čovjeka i životinje. Ovo pokazuje ‘jačinu’ argumenata.U tekstu je samo jedna riječ „homoseksualnost’’ zamijenjena s riječju „zoofilija“ (spolni odnos čovjeka i životinje).

………………………

Sa zakonom o partnerstvu stvara se nova zakonska institucija, koja regulira i daje jedan sigurnosni okvir za odnos čovjeka i životinje

svicarskaDržava se ne može miješati u oblast intimnosti čovjeka. Seksualnost, time i sklonost i prakticiranje zoofilije, se ne tiču države; država se ne može upuštati u seksualni život svojih građana! Ona nije u stanju na sebe preuzeti bilo kakve mehanizme zaštite, ili jamstvo za bilo kakvo seksualno prakticiranje, ili njihov učinak ili uspjeh.

Danas je valjda činjenica, da mnogi ljudi prakticiraju seks sa životinjama, tako da se čini logičnim, da ti ljudi također imaju potrebu, da za njihove odnose postoje određene pravne norme, drugim riječima, da se za njih stvori jedna pravna sigurnost.

Zakonodavstvo se na ovaj način prilagođava društvenoj realnosti, eliminiraju se pravne diskriminacije i pomaže se ukloniti predrasude.

Odbijanje ovog prava ljubiteljima životinja ne može se eliminirati moralnim argumentima.

Vlada Švicarske

………………….

Zaključite sami koliko su argumenti valjani!

Ivan Poljaković

Print

You may also like...