Ribari ljudi 1/2: Trebamo ljude koji će dati život za Isusa Krista (svećenici)

Neke od poruka raznih svećenika na vrlo poticajnom videu:  (…) Trebamo ljude da daju svoj život za Isusa Krista Što je više svećenika, to će poruka biti glasnija Nije prirodno biti svećenik, to je...