Kao Stepinčeva Crkva moramo se kloniti kompromisa (don Josip Mužić)

Pravi put koji je pred nama jest da budemo Stepinčeva Crkva koja se kloni svakih kompromisa i izdaje svoje vjere kojima su u njegovo vrijeme podlegli čak i neki naši svećenici. … *Molimo da...