Tagged: odgoj

sveta lucija

Sveta Lucija

Slavna djevica i mučenica sveta Lucija, jedan od najsjajnijih ukrasa sicilijanske crkve, rođena je od čestitih i bogatih roditelja u gradu Sirakuzi, i od svoje kolijevke odgajana u vjeri Kristovoj. Izgubila je oca u...

curica

Djeca uče ono što doživljavaju

Dijete koje uči neprijateljsko ponašanjeuči se svađati. Dijete koje doživljava ravnodušnost, uči biti osamljeno. Dijete koje doživljava kritiziranje, uči osuđivati. Dijete kojemu se često prigovara, ne primjećuje da ga okolina voli: Ako se dijete...