MARIJA – MAJKA & njena uloga u povijesti spasenja

ŽIVIMO U SVIJETU KOJI SE UDALJAVA OD GOSPE – Od Marijina majčinstva polazi sve drugo. Živimo danas u vrijeme pomutnje. Vidimo da se o Mariji  malo govori. Teolozi, profesori… se ustručavaju istaknuti Mariju, kao da...