Sv. Franjo Saleški je obratio oko 70 000 protestanata

Svi su sveci dobro razumjeli da je Isus želio jednu Crkvu, (a ne tisuće različitih) i da je to ona koja je od početka, ona koju je On osnovao, a ne ona koju je osnovao...