BOŽJA PROVIDNOST (1. dio razm.; 5.6.’16)

(…) Primjer koji daje jedan crkveni otac: Kad liječnik bolesniku propiše PIJAVICE koje će mu oduzeti dio krvi – time postizava da mu bude bolje. One po svojoj naravi piju krv do beskonačnosti. Naporne i...