Sv. Nikola

 

sv nikola priča

DJETINJSTVO
NIKOLA SE RODIO U TREĆEM STOLJEĆU. POTJEČE OD BOGATIH I VRLO POBOŽNIH RODITELJA. RODOM JE IZ GRADA PATARE. BILO JE TO MJESTO U MALOJ AZIJI, A DANAŠNJOJ TURSKOJ. KAO DJEČAK ČUVAO SE GRIJEHA, IZBJEGAVAO ZABAVE, MARLJIVO VRŠIO SVOJE DUŽNOSTI I NEUSTRAŠIVO JE SVJEDOČIO DRUGIMA VJERU. DUGO JE MOLIO I ČINIO POKORE. JOŠ U RANOJ DOBI OSTAO JE NAJPRIJE BEZ OCA, A ONDA I BEZ MAJKE. BILO JE TO BOLNO ZA NIKOLU, ALI POUZDAVAO SE U BOGA. VELIKO IMANJE KOJE JE NASLJEDIO RADO JE DIJELIO SA SIROMAŠNIMA.
SVEĆENIK
NIKOLA JE ŽELIO POSTATI PRAVNIK I BRANITI PROGONJENE. NO TAKOĐER JE RAZMIŠLJAO O TOME DA BI MOGAO POSTATI SVEĆENIK PA JE TO I POSTAO. ZA SVEĆENIKA GA JE ZAREDIO NJEGOV UJAK. NIKOLA JE UVIJEK BIO
PUN LJUBAVI PREMA POTREBNIMA. KAD JE ZAVLADALA KUGA BEZ STRAHA ZA SVOJE ZDRAVLJE POSJEĆIVAO JE BOLESNE. ZNAO JE DA JE DUHOVNA BIJEDA DALEKO GORA OD BIJEDE TIJELA PA SE SVOM SNAGOM TRUDIO OKO SPASENJA DUŠA. NIKADA NIJE ZABORAVLJAO NA VAŽNOST MOLITVE.

BISKUP
KAD JE U GRADU MIRI UMRO BISKUP JEDAN STARIJI SVEĆENIK JE DAO PRIJEDLOG DA SE ZA NOVOG BISKUPA IZABERE SVEĆENIK KOJI SUTRADAN PRVI DOĐE NA MOLITVU U CRKVU. KAD JE NIKOLA UJUTRO UŠAO U CKRVU NAROD JE NAGRNUO ZA NJIM I OTKRIJU MU ŽELJU DA ON BUDE BISKUP. NIKOLA JE NAJPRIJE GOVORIO DA RADIJE TU DUŽNOST POVJERE NEKOM DRUGOM, NO POTOM JE UVIDIO VOLJU BOŽJU I POKORNO JE PRIHVATIO DUŽNOST. SVOJIM PROPOVIJEDIMA TRUDIO SE UDALJITI LJUDE OD GRIJEHA I PRIBLIŽITI IH BOGU. BIO JE UZOR POBOŽNOSTI I DAREŽLJIVOSTI. SVAKOM JE NASTOJAO BITI OD KORISTI, TJELESNE I DUHOVNE.
BARI, U ITALIJI
PRED KRAJ ŽIVOTA POVUKAO SE U SAMOSTAN SION, BLIZU MIRE. KAD JE TURCI OSVAJALI MALU AZIJU KRŠĆANI SU TIJELO SV. NIKOLE PRENIJELI U ITALIJU, U GRAD BARI.
O NIKOLI SE OD DAVNINA PRIČA –
DA JE ČUDESNO SMIRIO OLUJU PA JE ZAŠTITNIK PUTNIKA, DA JE ČUDESNO IZLIJEČIO DJEČAKA (KOST U GRLU) PA JE I ZAŠTITNIK DJECE,
DA JE SKRIVEĆKI DARIVAO SIROMASIMA…

SV. NIKOLU KOJI JE STVARNI SVETAC U NEBU NE SMIJEMO POMIJEŠATI SA LIKOM DJEDA BOŽIĆNJAKA, KOJI NIJE SVETAC, NEGO LIK IZ AMERIČKIH PRIČA.

Print

You may also like...