Prisutnosti vječna, Bože moj!

mali isus

I opet ću u susret Tebi
skriveni Bože pod prilikom Kruha,
a moje srce je li spremno
jesam li danas pripravna duha?

Oprosti nam dobri Bože
za tolike pričesti
bez priprave.
Zar Bogu svom tako nemarno idemo
ko lude, ko šuplje glave?

Koliko puta si Isuse
u neko srce ušao
gdje si prezren bio
umjesto drag Gost?
O Bože, smiluj se
i primi u naknadu
i ovaj moj neznatni
euharistijski post.

Oprosti nam, Dobroto sama,
Ljubavi raspeta, svemoći uskrsla
Bože moj, izvore života
i zdravlja
Oprosti i mom srcu
za one posjete hladne
kad Tebe, Gosta s Neba prima
a onda ti se nit jednom riječju
ne javlja.

Nebo mi dolazi
Ljubav sama,
Presveti Bog,
neizmjerni dar

Onaj isti s Kalvarije,
Onaj isti Uskrsli,
u srcu mome želi
za se svet oltar.

Prisutnosti vječna,
Bože moj, Bože moj,
Ljubavi bez mane,
Ljubavi bez kraja,
onom tko te voli
Ti sebe dati želiš
i Gospodar srca biti
ko Gospodar Raja.

Želim Te primati Isuse
srca uvijek čista
srca uvijek spremna
s riječima ljubavi
za Te
Oprosti svom nezahvalnu stvoru
i pomozi onima koji Te primaju
da čuju o Tebi više
da bar malo bolje
to Otajstvo shvate.

Prisutnosti vječna, Bože moj,
Ti tako neizmjeran
i moje siroto srce tražiš
želeć tamo svoj mali dom.
O Isuse blagi, Bože moj dragi,
dođi i učini
srce moje
po srcu svom!

Klanjam Ti se, moj vječni Bože,
koji se u maloj Hostiji
skrivaš.
Ljubavi vječna,
hvala Ti što si sišao s Neba
da i meni hranom
za besmrtnost bivaš.

Print

You may also like...