PREDUVJET ZA PLODONOSAN STUDIJ (ljubav, molitva, mir, čistoća, ustrajnost) – primjer sv. Tome

Studij je ozbiljan poziv i da bi mu se što bolje udovoljilo dobro je nešto reći o preduvjetima za dobar i plodonosan studij. Ovi preduvjeti su navedeni imajući u vidu primjer sv. Tome, zaštitnika katoličkih studenata.

  1. LJUBAV je važan preduvjet za plodonosan rad. Bez ljubavi za Boga čovjek se puni ohološću koja prezire i zapostavlja druge. Bez ljubavi plodovi rada su maleni, okrenuti na samog sebe. Osim toga ne može se mirno i predano studirati sa zlobom ili čak mržnjom u srcu dok u isto vrijeme savjest opominje na popravak. Dobro je spomenuti krepost strpljivosti koja je za studenta jako važna, a nužno je vezana uz ljubav. Bez strpljivosti često se može zapasti u naglu srdžbu te se time ogriješiti o bratsku ljubav. Uzorna je strpljivost sv. Tome koji je znao ostati miran i ljubazan pa makar ga netko i žestoko napao.
  2. MOLITVA daje snagu za novi rad i napor. Ako se ispravno shvati ona je najslađi počinak poslije studija, a studij je odmor poslije duboke molitve. Sv. Toma nikada nije počeo učiti a da se nije predhodno ojačao molitvom. Čovjek je ograničen i u mnogo čemu nemoćan, no uz njega je Bog koji je milosrdan i svemoguć. Zato je potrebno njemu otkriti sve tegobe i slabosti. TO je način rješavanja poteškoća u intelektualnom radu.Pol-student-life-landing
  3. MIR je također važan za studij. Tko u sebi nije smiren teško će postići dobre rezultate. Činjenica je ipak da je to za mnoge pjesnički san bez stvarnosti. Mir proizlazi iz dobrih odnosa s Bogom i bližnjima. On je za studenta most preko poteškoća do znanja za kojim teži. Jedna od nužnih posljedica mira je pažljivost – vrlo značajna za učenje. Da sv. Toma nije bio u dubini duše smiren zasigurno ne bi ostavio ogromno mnoštvo znanstvenih djela.
  4. ČISTOĆA je važan preduvjet da se student uzdigne u više sfere mudrosti i znanja. Grijeh protiv čistoće zamračuje um i priječi mu bistrinu vidika. Logička posljedica kod onih koji zanemaruju čistoću je neobzirnost, naglost i nepostojanost u studiju. Sv. Toma daje izuzetan primjer. Nazvan je Doctor Angelicus baš radi svoje anđeoske čistoće.
  5. USTRAJNOST pomaže da se ne klone pod teretom napora i tako vodi do željenog cilja. Ustrajnost u radu pretpostavlja i uzvišenost ideala. Gledajući primjer sv. Tome suvišno je i pitati bili u četrdeset godina postigao sve ono što je da nije bio čovjek visokih ideala.

 

/Izvor: revija ”Osoba i duh”/

Print

You may also like...