Poziv na evangelizaciju (o. Hardon o važnosti medija)

social media

U srcu kršćanstva je dužnost propovijedanja evanđelja. Isusova poruka njegovim učenicima bila je da navještaju radosnu vijest spasenja cijelom svijetu. Nepotrebno je reći da veći dio svijeta još nije kršćanski, zapravo nije čak ni čuo propovjedanje o Kristu.

Ono s čim se suočavamo sada nije samo potreba da navještamo Isusa Krista. Hitna je dužnost i može se reći najveća obveza da evangeliziramo svijet… Ovaj nagovor ide za tim da to i dokaže. Nikada ranije, od prve nedjelje Pedesetnice (kad je Duh Sveti sišao nad apostole i kad su počeli ići van propovjedati) nisu kršćani imali veću dužnost navještanja Krista u svijetu koji je još uvijek ne-kršćanski.

Što je to u svijetu moderne povijesti da čini evangelizaciju tako potrebnom? To je pronalazak elektronskih medija komunikacije. II Vatikanski koncil ne ustučava se prozvati ih proizvodima Božje Providnosti koji imaju ogromnu moć za “propagiranje i učvršćivanje Kraljevstva Božjeg”. U isto vrijeme Crkva zna da medijimogu imati takvu snažnu moć da ljudi osobito ako nisu pripremljeni mogu to teško prepoznati ili kontrolirati, ili ako je potrebno odbiti ih.” (IM, 4)

Ovaj članak će se fokusirati na oba aspekta modernih medija komunikacije. Prvi naglasak je na upotrebi ovih medija kako bi se istražila filozofija sekularizma koji nanosi nemjerljivu štetu cijelom narodu koji je nekad bio potpuno kršćanski. Drugi fokus je da istražimo zapanjujući  potencijal modernih medija kako bi učili cijeli svijet o onom što Isus govori: “Ovo je život vječni, da mogu upoznati tebe, jedinog pravog Boga, i Isusa Krista kojeg si ti poslao” (Iv 17,3)

Prije nego pogledamo i štetan i uzvišen potencijal za evangelizaciju modernih medija, moramo pogledati kratko i utjecaj koji mediji imaju u oblikovanju ljudske misli tijekom stoljeća.

Komunikacijska revolucija prije modernog vremena.

Postojala su tri revolucionarna razdoblja u razvoju medija do početka 20.og stoljeća. Svako razdoblje ima gigantski utjecaj na religiju, a posebno na od Boga objavljenu religiju.

  1. Prvi stupanj razvoja je razvoj pismenosti. Društvo prije toga je nazvano – plemenskim. Članovi tog društva su komunicirali i komuniciraju riječima usta i primaju riječ ušima. Efekt je visoki senzibilitet ne samo za govor i zvuk nego za okus i dodir koji su služili da nadopune izgovorenu riječ u svemu što jedna osoba ima drugoj za reći.
  2. Došašće pisanja otvorilo je vrata komunikaciji Božje objavljene riječi u Bibliji.

Drugi stadij komunikacijskog razvoja je izum pisane forme. Sa izumom abecede i nekih tridesetak znaova to postaje materijal za izražavanje tisuća ideja, ovisno o njihovoj kombinaciji. I to otvara vrata Duhu Svetom da komunicira blago svoje neizmjerne mudrosti preko Svetog Pisma.

  1. Tri milenija posije, otkriće tiska započinje novu revoluciju u kršćanskoj povijesti. Začetnii protestantizma praktički identificitraju Božju objavljenu Riječ sa Biblijom. Protestanti nisu bili spori u upotrebi tiskane riječi kako bi širili njihovo razumijevanje kršanstva.

Katolicima je trebalo duže da preko tiskane riječi evangeliziraju i katehiziraju svoje suvremenike. A onda kad su počeli širile su se knjige, brošure i ostalo… kao bi se širila Riječ Božja u cijelom pismenom svijetu.

Negativni utjecaj medija na kršćanstvo.

Kriza u kojoj se nalazimo danas je golema. Cijela nacija (govori o Americi) nekada kršćanska nije samo odbacila svoju vjeru u Krista kao Boga i Spasitelja nego je i zakon svoje države postavila u direktnom suprostavljanju učenju Isusa Krista i Crkve koju je On utemljio. Mnogo je o tom fenomenu pisano. I nema jednostavnog objašnjenja. Ali sigurno jedan od glavnih problema je – otkriće modernih medija. II Vatikanski koncil je identificirao medije kao “tisak, kino, televizija i slično. Oni mogu s pravom biti nazvani sredstvima društvene komunikacije.” Isti koncil prpoznaje ove medije u njihovu potencijalu i kao kanale milosti, ali i  koji mogu biti upotrebljeni na način koji je suprotan Stvoritejevoj namisli i štetiti čovjeku.

Zašto evangelizirati preko medija

Kad gledamo Božju Providnost u našim danima pitamo se kako su moderni mediji utjecali na evangelizaciju Crkve? Ne znati to znači ne shvatiti da su mediji dio Božjeg univerzalnost plana spasenja. …  (………)

jesus

Kako evangelizirati preko medija?

Sam Bog zna zašto je dokumenat II vatikanskog koncila o medijima ostao najviše ignoriran od svih 16 dokumenata.

Dokument piše: “Katolička Crkva je utemeljena od strane Krista da donese spasenje svakom čovjeku. Ona se osjeća dužna zato da navješta evanđelje. Na isti način ona vjeruje da je njena zadaća uključiti sredstva društvene komunikacije da bi navjestila Radosnu vijest i učila čovjeka kako ih koristiti ispravno.” …   (………)

evanđelje c

više na: o. Hardon S.J

Print

You may also like...