Pobožnost Presvetom Srcu je naš zahvalan odgovor za Isusovu ljubav prema nama (o. J.H.)

srce

Pobožnost prema Presvetom Srcu Isusovu je staro kao i kršćanstvo. Kad je proboden Isusov bok na Kalvariji odmah je potekla krv i voda. Crkva je to odmah objasnila kao izlijevanje milosti preko Crkve, koje je započelo u tom trenutku.

Tijekom stoljeća zahvalnost vjernika za ovu objavu Božje ljubavi usmjerena je na fizičko Srce Isusovo kao simbol Božje ljubavi prema čovjeku. Možemo stoga reći da je pobožnost prema Svetom Srcu posvećena ljubavi Božjoj kao što je otkrivena u osobi Isusa Krista.

Kad je Bog postao čovjek, bio je to Bog koji je Ljubav – koji je postao čovjek. Na jezicima svih naroda, srce se izjednačuje sa ljubavlju. Posljedično, naša je pobožnost Srcu Isusovu usmjerena na ljubav prema Isusu, na razne načine:

Volimo Ga kao našeg Boga koji nas je ljubio od sve vječnosti i do nesebične ljubavi doveo nas je u postojanje i odredio nas da Ga posjedujemo za svu vječnost.

Volimo Ga kao Boga utjelovljenoga, koji nas je volio toliko da je uzeo našu ljudsku narav i svojom tjelesnom smrću otkupio nas od vječne smrti koju smo zaslužili za svoje grijehe.

Volimo ga kao svog Otkupitelja koji je uskrnuo od mrtvih i koje je uzašao na nebo gdje nama priprema mjesto. Gdje je On, naš Bog sjedinjen s njegovim ljudskim tijelom i dušom, nadamo se da ćemo biti u njegovu blagoslovljenom društvu.

Volimo Ga kao našeg Euharistijskog Gospodina koji je na zemlji  u svojoj ljudskosti, u Presvetom sakramentu. On se žrtvuje na svetoj Misi kroz koju nam udjeljuje svoje milosti koje je za nas zaslužio na križu. Njegovom stvarnom Prisutnošću poziva nas da mu darujemo svoju ljubav poklonstva i da Ga pitamo da čini čuda koja je činio tijekom svog vidljivog boravka u Palestini.

Treba naglasiti da je pobožnost prema Srcu Isusovu jedinstvena. To nije ništa manje nego sinteza kršćanstva u svom ljubavnom odgovoru na neizrecivu ljubav Božju za sinove i kćeri ljudske obitelji.

Ovdje govorimo o dva pojma. Jedan je “Presveto Srce”, a drugi je “pobožnost”.

Presveto Srce označava Božju ljubav, a to znači ljubav koja je Bog, ljubav koju je Bog pokazao od zore stvaranja pa do danas, i ljubav koju će Bog nastaviti izlijevati na nas do u vječnost.

Pobožnost Presvetom Srcu je naš zahvalan odgovor za Isusovu ljubav prema nama, koja je pokazana u žrtvovanju preko potpunog predanja naše volje tajanstvenoj i zahtjevnoj volji Božjoj, u dragovoljnom nasljedovanju Isusa čije ljudske kreposti su odraz Njegovih Božjih atributa.

U poklonstvu ljubavi Marijinu Sinu koji je prisutan sa svojim živim, pulsirajućim Srcem u Presvetom Sakramentu, u molitvi ljubavi kad pitamo za milosti potrebne nama ili drugima da bismo mu služili vjerno ovdje na zemlji i da bismo s Njim uživali u životu koji nema kraja. Jednostavan, ali vrlo efektivan način rasta u pobožnosti prema Prestvetom Srcu je svakodnevna molitva:

“Presveto Srce Isusovo, po Prečistom Srcu Marijinu, prikazujem ti sve moje molitve, moj posao, radosti i žalosti ovoga dana, za nakane tvog Presvetog Srca, u jednstvu sa žrtvom svete Mise na oltaria širom svijeta, u naknadu za moje grijehe, za nakane svih članova apostolata molitve, a posebno za Svetoga Oca.”

Između obećanja koje je naš Gospodin ostavio sv. Margareti Mariji A. bilo je također i uvjerenje da će “imena onih koji budu promicali pobožnost Presvetom Srcu biti upisana u moje Srce i nikada neće biti izbrisana”.

(o. Hardon izražava nadu da će čitatelji “Challenge” magazina postati revni promicatelji pobožnosti prema Presvetom Srcu u svijetu koji gladduje za Ljubavlju Božjom”.

Izvor: sluga Božji o. Hardon S.J.

Print

You may also like...