Ozdravljenje zgrbljene žene u subotu (usp Lk 13,10-17)

zgrbljena žena 4

Jedne je subote Isus naučavao
u nekoj sinagogi. Lk 13,10
(I bolesni su ga tamo mogli sresti)
I eto žene koja je osamnaest godina
imala duha bolesti.

Bila je zgrbljena i nikako se
nije mogla uspraviti ta žena. 11
Kad je Isus opazi dozva je i reče joj:
“Ženo, od svoje bolesti
sad si oslobođena!” 12

I položi na nju ruke
a ona se odmah uspravi
i poče Boga slavit. 13

Nadstojnik sinagoge,
kad je Isus u subotu izliječio
govoraše mnoštvu, zlovoljan:
“Šest je dana u koje treba raditi!
U te dakle dane dolazite
i liječite se, a ne u subotnji dan!” 14

“Licemjeri!”
Odgovara Gospodin –
“Ne driješi li svaki od vas u subotu
svoga vola ili magarca od jasala svoga
da ga vodu vodi. 15

Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu,
koju evo osamnaest godina
Sotona sveza,
Nije li je trebalo u dan subotnji
odriješiti od tih veza?” 16

Na te njegove riječi postidješe se
svi oni koji su mu se protivili,
a sav se narod radovaše
zbog svega čime se On proslavio
(jer oni su se tomu divili.) 17

Sedmi dan je
sveti dan.
Dan molitve i odmora.
Bog je taj dan posvetio
i zato se Božjim
držati mora.

Sedmi dan je bio
subota
u ono vrijeme
dok Uskrsa još nije bilo.
Taj dan misli su bile
usmjerene k Bogu,
i nije se radilo.

Ljudi su se okupljali
u sinagogi.
Kao onda kad Isus ozdravi
bolesnu ženu.
Onaj koji dođe pobijediti
Sotonu i bolest i smrt
oslobađa i nju,
uništava bolest njenu.

Onaj koji je pobjedio
Sotonu i danas je živ,
U crkvi ga nedjeljom
vjernik traži.
U taj dan
On želi biti
od svega nam draži.

U taj dan nas traži
Onaj koji s Neba silazi
da sebe dade
za nas,
u taj dan On želi
da i mi tražimo Njega
i duše svoje spas.

Pa ipak toliko je zgrčenih
među nama
nad svoje obaveze
i toga dana.
Kao da živimo samo
za ovu zemlju
i kao da nam treba samo
za tijelo hrana.

Isus u onaj sveti dan
u sinagogi
čini čudo ozdravljenja,
ali također
licemjere kori
jer za dobro nisu
njihova htijenja.

U taj dan, u Božji dan
ne budimo i mi
kao oni
koje Isus kori.
Jer, na kraju, za koga je
to što radimo, ako ne
za Onog koji nas stvori?

Bog nam dobro želi
kao Otac dobar
i hoće da njemu dajemo
sve svoje probleme.
Njemu pripada
i čovjek
i čovjekovo vrijeme.

Kako bi dobro bilo
svetost vratiti
svetoj nedjelji.
Kako bi dobro bilo
obiteljski na misi biti
prema Božjoj želji.

Kako bi dobro bilo
kad bi Bog opet imao
prvo mjesto.
A ne shoping,
niti utakmica,
ko što se događa često.

Kako bi dobro bilo
da u taj dan svi imaju
dan odmora
od obaveza svih.
Da u obitelji budu
obnovljene duše
i da Bog povezuje njih.

Kako bi dobro bilo
da u taj dan zgrčenih nema
nad svakodnevnim poslovima.
Da se vrijeme daruje
susretima,
Bogu i svojim bližnjima.

Bože, Oče naš,
za sebe si nas stvorio.
za Tebe nek bude i rad
i odmor što nam treba.
Nauči nas da znamo stati
sa svime što činimo
i svrnemo svoj pogled
put neba.

Isuse, Ti si rekao:
„Dođite k meni svi vi koji ste
umorni i opterećeni
i ja ću vas okrijepiti!“
Daj da se sjećamo toga
osobito u nedjeljni dan,
jer Ti želiš naša snaga biti.

Duše Sveti,
Duše naših duša,
Ti nam daji nadahnuće.
Nek s Tobom bude
i nedjelja naša,
ustajanje naše i usnuće.

Print

You may also like...