Onom koji ne vjeruje u svećenike… (sv. Josemaria Escriva)

josemarija escrivaNa pitanje kako da vrati u okrilje Crkve prijatelja koji “ne vjeruje u svećenike”, nosili svećeničko ruho ili ne

Josemarija Escriva odgovara – Ni on ne vjeruje “u svećenike”. On poštuje Rimskog svećenka, sve biskupe i svećenike diljem svijeta, ali NE VJERUJE ZBOG NJIH nego zbog ISUSA KRISTA…

“niti zbog svih papa, niti zbog svih biskupa, niti zbog svih kardinala, niti svih župnika i njihovih pomoćnika…”

“Ja vjerujem zbog Gospodina našega Isusa Krista, koji je sišao na zemlju da nam preda nauk o spasenju, koji Crkva drži kao polog, o kojemu pripovjeda danas, kao što je i zadnje dvije tisuće godina, …” 

(… Hoćeš to reći svom prijatelju, sine moj… I reci mu da nisam ljut na njega, i da ću se sutra moliti za njega na svetoj misi. I zamolite ga da moli za mene. )

 

Print

You may also like...