Katekizam Katoličke Crkve – Božji dar Crkvi – (11.10.1992)

Katekizam Katoličke Crkve obilato preuzima iz Svetoga pisma i neiscrpne apostolske tradicije Crkve i u jedan svezak okuplja akumulirano bogatstvo katoličkog nauka koje čini baštinu Crkve.

papa ivan pavao kkc
 “Objavljivanje ovog djela svakako treba smatrati jednim od najistaknutijih događaja u novijoj povijesti Crkve”.

Čuvanje pologa vjere poslanje je koje je Gospodin povjerio svojoj Crkvi i koje ona ispunjava u svakom vremenu. 

Glavna zadaća koju je Koncilu povjerio papa Ivan XXIII. bila je čuvati i bolje prezentirati dragocjeni polog kršćanskog nauka.

Papa Ivan Pavao II morao je nositi na svojim plećima ogromnu odgovornost čuvanja božanskog pologa objavljene istine protiv svih pokušaja da se božanske istine zamijene ljudskim percepcijama ponekad bez zlobe, a u nekim slučajevima čak i u uvjerenju da rade to “za dobrobit čovječanstva”.

Od početaka Crkve sveti Pavao je morao opominjati Timoteja: Čuvaj polog vjere uz pomoć Duha Svetoga koji prebiva u nama.” Za obavljanje dužnosti čuvanja pologa vjere potrebna je “pomoć Duha Svetoga”.

Isus je rekao apostolima da čekaju Duha Svetoga kojega će, kako kaže: „Otac poslati u moje ime, koji će vas poučiti o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh“…“i “znajte da sam ja s vama u sve dane, do svršetka svijeta!”

Uvijek će biti pokušaja zanemarivanja božanskog učenja, traženja učitelja koji će radije ugađati ljudima nego Bogu, lažnih proroka koji će dolaziti u pastirskom izgledu.

Sveti Pavao piše Timoteju:
Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim: 2 propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. 3 Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; 4 od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati. 5 Ti, naprotiv, budi trijezan u svemu, zlopati se, djelo izvrši blagovjesničko, služenje svoje posve ispuni! (2 Kor 4,1-5)

Papa Ivan Pavao II., u enciklici Sjaj istine piše:

“Nastalo je, zapravo, novo stanje unutar same kršćanske zajednice koja je doživjela širenje višestrukih sumnji i prigovora, ljudske i psihološke, društvene i kulturne, religijske pa čak i teološke naravi, u pogledu moralnog naučavanja Crkve. Nije više riječ o djelomičnim ili prigodnim osporavanjima, nego o stavljanju moralne baštine na globalni i sustavni ispit, utemeljene na određenim antropološkim i etičkim poimanjima. U njihovu korijenu nalazi se više ili manje skriven utjecaj misaonih struja koje završavaju tako da iz ljudske slobode iskorijene njezin bitni i sastavni odnos prema istini. Tako se tradicionalni nauk odbacuje kad se govori o prirodnom zakonu, o univerzalnosti i o trajnoj valjanosti njezinih propisa, jednostavno se smatraju neprihvatljivima neka moralna učenja Crkve, drži se da se i samo Učiteljstvo može umiješati u moralna pitanja samo da “potakne savjest” i da “predloži vrijednosti” kojima će se poslije svatko samostalno nadahnjivati u životnim odlukama i izborima. (Veritais Splendor – Sjaj istine 4)

Papa Ivan Pavao II. poduzeo je potrebne korake koji su doveli do pripreme, dovršetka, odobrenja i objave Katekizma Katoličke Crkve s posebnim povjerenstvom kardinala i biskupa. str 9.

Postojala je tendencija provjere istine putem popularnih anketa, koje nisu posve oslobođene manipulacije, čini se da su zašle u područje crkvenog nauka i prakse, pokušaja rascjepa jedinstva jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve. Dvosmislenost u doktrini gdje je prije postojalo jedinstvo dovodi do sumnje u vjerodostojnost same Crkve, sumnja dovodi do zbunjenosti i na kraju do ravnodušnosti, što dovodi do odustajanja od vjere.

Krist je apostolima dao posljednju zapovijed – da učine Njegovim učenicima sve narode i da ih uče držati sve što je On zapovjedio. „Primit ćete snagu kad Duh Sveti siđe na vas; tada ćete mi biti svjedoci…, sve do nakraj zemlje”. Kristova zapovijed i danas je aktualna.

Katekizam im je dan da bi mogao biti siguran i autentičan referentni ispit za podučavanje katoličkog nauka.

kkc

Ovaj dar koji nebeski Otac daje svojoj djeci nudeći im kroz ovaj Katekizam mogućnost da ga bolje upoznaju.

Katekizam je dan pastirima i kršćanskim vjernicima. Upućen je cijeloj Crkvi. Trebaju ga primati u duhu zajedništva i marljivo (stalno) koristiti u ispunjavanju poslanja naviještanja vjere i pozivanja ljudi na evanđeoski život.

Katekizam služi odgoju u vjeri koju Katolička Crkva ispovijeda i naviješta. Stoga je to dar za svakoga. Tu nije riječ o prilagođavanju prilikama vremena, nego o vjernosti Kristovoj volji za Njegovu Crkvu.

Starješine dakle među vama opominjem, …  2 pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; 3 i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. (1 Pet 5,1-3)

Katekizam Katoličke Crkve nudi se svakom pojedincu u potrazi za spasonosnom Istinom, koji želi znati što Katolička Crkva vjeruje.

Prema therealpresence, Sluga Božji Fr. John Hardon

Poslušaj članak na: YT – Vjerni Bogu

 

 

 

Print

You may also like...