Kardinal Puljić: KRŠĆANSKI IDENTITET treba obraniti Europu od islamskog radikalizma

PULJIĆEuropa mora ponovo otkriti svoje vlastite korjene, njen kršćanski identitet. Samo na taj način neće se morati bojati radikalnog islama. – naglasio je kardinal Puljić.

Nadbiskup Sarajeva u intervjuu za talijansku organizaciju “Pomozimo Crkvi u nevolji” skrenula je pozornost na vrlo tešku situaciju katolika u Bosni i Hercegovini. Ukazao je na skupinu muslimana koji još uvijek rastu u ovoj zemlji. Naglasio je da su oni financijski podupirani od strane arapskih zemalja.  Zahvaljujući značajnim financijskim sredstvima stvaraju se nove džamije a također i cijela sela u kojima žive ljudi iz  tih zemalja.

Imamo dobre odnose sa muslimanima koji su odvade – rekao je. Ali s radikalnom skupinom muslimana iz arapskih zemalja dijalog je težak. Prije svega ignoriraju našu prisutnost osobito na politčkoj razini. U ovom kontekstu također se poziva na situaciju u Europi. Rekao je da Europljani na žalost ne poznaju dobro islam i ne znaju što to znači živjeti uz radikalizirane muslimane. Danas u današnje vrijeme ističe materijalizam, a ne duhovna dimenzija čovjeka. Europa mora naučiti sačuvati svoje kršćanske korjene, inače će se morati bojati islamskog radikalizma, rekao je.

Skrenuo je pozornost i na činjenicu da broj katolika u Bosni i Hercegovini sustavno pada. Procjenjuje se da svake godine ovu zemlju napušta 10 000 katolika. Po njegovu mišljenju razlozi za to stanje treba tražiti u nejednakom postupanju na političkoj i pravnoj razini. “Neki ne dobivaju posao” rekao je, a “drugi rade, ali ne mogu živjeti u zemlji u kojoj nemaju ista prava kao i drugi stanovnici.” – dodao je.

Izvor: Polonia Christiana

………….

 

 

radikalno

Evo u prilogu i jedan video

koji bi bio smiješan (“Božićni”)

da u njemu nema istine o islamu…

Print

You may also like...